VẤN ĐỀ KHÁC TRONG CUỘC SỐNG

Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần về Thương mại?????

Đến trả lời mới nhất
 • 5 Lượt chia sẻ
 • 7.38K Lượt đọc
 • 20 Trả lời

1 Người đang theo dõi

 • Trang 1/3

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 3
  • 2,402 Bài viết

  • 109 Được cảm ơn

  #1
  Các mẹ biết tuốt ơi, cho em hỏi với: Em đang gặp 1 tình huống như sau ạ, cần quyết định mà chả hiểu về vấn đề này tẹo nào:
  Một cty Cổ phần về thương mại mới thành lập cần mượn tên của anh A làm chức danh giám đốc. Thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi ạ. Anh A không làm gì cả, chỉ có ký uỷ quyền cho anh B là phó giám đốc làm thay tất cả mọi việc. Anh A không có cổ phần trong cty đó.
  Vấn đề em cần hỏi là:
  1. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, giám đốc hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật?
  2. Và anh A có những quyền hạn gì khi thực chất là cho mượn tên?

  Các mẹ giúp em với ạ! Em xin cảm ơn các mẹ trước!


  Trang WEB cua YEN VI :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: (Do mẹ Yến Vi tự thiết kế :Battin ey: )

  • 12,959 Bài viết

  • 3,075 Được cảm ơn

  #2
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Quangyenvi
  Các mẹ biết tuốt ơi, cho em hỏi với: Em đang gặp 1 tình huống như sau ạ, cần quyết định mà chả hiểu về vấn đề này tẹo nào:
  Một cty Cổ phần về thương mại mới thành lập cần mượn tên của anh A làm chức danh giám đốc. Thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi ạ. Anh A không làm gì cả, chỉ có ký uỷ quyền cho anh B là phó giám đốc làm thay tất cả mọi việc. Anh A không có cổ phần trong cty đó.
  Vấn đề em cần hỏi là:
  1. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, giám đốc hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật?
  2. Và anh A có những quyền hạn gì khi thực chất là cho mượn tên?

  Các mẹ giúp em với ạ! Em xin cảm ơn các mẹ trước!
  Em ơi, chị thì không biết vụ này nhưng nghe chừng anh B mà làm ăn phi pháp thì anh A cũng phải chịu trách nhiệm chính đó, vì là người đứng đầu mà, nói chung là không nên dính vào , rắc rối lắm
  Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
  Ta có thêm ngày mới để yêu thương...

  • 358 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #3
  He he
  Bạn Yến tính tư vấn Luật Dân sự đấy à?

  • 2,402 Bài viết

  • 109 Được cảm ơn

  #4
  Không ạ, đây là 1 việc rất quan trọng của em đấy ạ.


  Trang WEB cua YEN VI :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: (Do mẹ Yến Vi tự thiết kế :Battin ey: )

  • 900 Bài viết

  • 236 Được cảm ơn

  #5
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Quangyenvi
  Các mẹ biết tuốt ơi, cho em hỏi với: Em đang gặp 1 tình huống như sau ạ, cần quyết định mà chả hiểu về vấn đề này tẹo nào:
  Một cty Cổ phần về thương mại mới thành lập cần mượn tên của anh A làm chức danh giám đốc. Thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi ạ. Anh A không làm gì cả, chỉ có ký uỷ quyền cho anh B là phó giám đốc làm thay tất cả mọi việc. Anh A không có cổ phần trong cty đó.
  Vấn đề em cần hỏi là:
  1. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, giám đốc hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật?
  2. Và anh A có những quyền hạn gì khi thực chất là cho mượn tên?

  Các mẹ giúp em với ạ! Em xin cảm ơn các mẹ trước!
  Mẹ YV đang tính làm ơn nhớn đấy hả :4:
  Vấn đề của chị em nghĩ phải mấy mẹ luật sư, am hiểu về luật thì mới giải thích đúng PL được. Còn theo cái hiểu biết nông cạn của em, khi gặp sự cố gì, cả giám đốc và người được uỷ quyền (giao dịch, ký kết trực tiếp) đều phải chịu trách nhiệm. Vì nếu đây đã là cty của ông A, ông ta phải biết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cty, k thể phó mặc cho Phó GĐ được uỷ quyền.
  Nếu chị định làm "ông A" thì phải cẩn thận đấy.

  • 1,081 Bài viết

  • 28 Được cảm ơn

  #6
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Quangyenvi
  Các mẹ biết tuốt ơi, cho em hỏi với: Em đang gặp 1 tình huống như sau ạ, cần quyết định mà chả hiểu về vấn đề này tẹo nào:
  Một cty Cổ phần về thương mại mới thành lập cần mượn tên của anh A làm chức danh giám đốc. Thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi ạ. Anh A không làm gì cả, chỉ có ký uỷ quyền cho anh B là phó giám đốc làm thay tất cả mọi việc. Anh A không có cổ phần trong cty đó.
  Vấn đề em cần hỏi là:
  1. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, giám đốc hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật?
  2. Và anh A có những quyền hạn gì khi thực chất là cho mượn tên?

  Các mẹ giúp em với ạ! Em xin cảm ơn các mẹ trước!
  Ở đây không thể bàn đến quyền hạn vì đã có thỏa thuận "ngầm" cho mượn tên rồi

  Mẹ Yến Vi cần đọc Luật Doanh nghiệp, chương IV - Công ty cổ phần

  Điều 85. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  2. Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty;

  b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;

  e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc);

  g) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

  Điều 86. Nghĩa vụ của người quản lý công ty

  Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý khác của công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của công ty và cổ đông của công ty;

  2. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

  3. Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì:

  a) Phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết;

  b) Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả cho người quản lý;

  c) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản này;

  d) Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty;

  4. Các nghĩa vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định.

  Điều lệ công ty cổ phần được quy định tại Điều 10, khoản 3, Nghị định 03/CP, ngày 02/3/2000, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp

  3. Điều lệ công ty cổ phần phải có các nội dung sau đây (trích):

  Các cổ đông có thể thoả thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác.

  Ngoài ra, mẹ Yến cũng cần tham khảoNghị định 125/CP, 19/5/2004, sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 03/CP

  4. Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  "thành viên HỘi đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người đại diện theo pháp luật cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn được xác nhận khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp."

  8. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  b/ Điểm o, khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau (trích):
  "Các cổ đông có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật."

  Về vấn đề ủy quyền, mẹ Yến cần xem Bộ luật Dân sự

  Điều 91. Đại diện pháp nhân

  1. Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại chương VII, phần thứ I, bộ luật này.

  2. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

  Điều 141. Người đại diện theo pháp luật (trích)

  4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Điều 142. Đại diện theo ủy quyền

  1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

  2. Hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

  Điều 148. Chấm dứt đại diện pháp nhân (trích)

  1. Đại diện pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.

  Như vậy, cho dù đã ủy quyền thì người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi quyền hạn của mình. Vì vậy, nếu thật sự muốn làm giám đốc ( ), cần phải xem kỹ các nội dung quy định quyền hạn và trách nhiệm của "mình" trong (1) điều lệ công ty và (2) văn bản ủy quyền (tốt nhất là có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền), để tránh rắc rối về sau. Có thể yêu cầu công ty ghi rõ trong điều lệ "người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là chủ tịch hội đồng quản trị"; văn bản ủy quyền thì cần làm chi tiết, bao gồm tất cả các quyền hạn và nhiệm vụ của giám đốc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

  Đó là những gì chị hiểu theo quy định của pháp luật. Em cũng cần tham khảo ý kiến của những người làm thực tế nữa nhé :1:
  Home is where the heart is. Welcome to our home sweet home...page

  Welcome also to Bếp nhà LuVườn của ngoại Đan Quỳnh:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

  Chú ý: Thay đổi giao diện Blog Opera - Làm lịch cho bé :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 2,156 Bài viết

  • 2,244 Được cảm ơn

  #7
  E thấy nên nghiên cứu kĩ vấn đề này. Vì trong điều lệ hoạt động sẽ có phần quyền hạn và trách nhiệm đó.
  Liên hệ vs xstt: YM: xsthantien2008 * Facebook: xusothantien
  M: 098 999 3959 * Tặng những mẫu thiết kế phông cưới - thiếp cưới cho các bạn. E: xsthantien2008@yahoo.com.vn *


  • 2,402 Bài viết

  • 109 Được cảm ơn

  #8
  Em vô cùng cảm ơn chị Lullaby, híc híc (sến quá, dưng mà chả biết lói gì nữa). Em sẽ in ra và tối về nghiên cứu thật kỹ ạ.

  Các mẹ làm thực tế ơi, các mẹ có KN gì không ạ? Chỉ bảo em với!


  Trang WEB cua YEN VI :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: (Do mẹ Yến Vi tự thiết kế :Battin ey: )

  • 2,557 Bài viết

  • 248 Được cảm ơn

  #9
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Quangyenvi
  Một cty Cổ phần về thương mại mới thành lập cần mượn tên của anh A làm chức danh giám đốc. Thực ra chỉ là hữu danh vô thực thôi ạ. Anh A không làm gì cả, chỉ có ký uỷ quyền cho anh B là phó giám đốc làm thay tất cả mọi việc. Anh A không có cổ phần trong cty đó.
  Vấn đề em cần hỏi là:
  1. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, giám đốc hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật?
  2. Và anh A có những quyền hạn gì khi thực chất là cho mượn tên?

  Các mẹ giúp em với ạ! Em xin cảm ơn các mẹ trước!
  Yến ơi theo tôi hiểu là Anh A định cho mượn/thuê chứng chỉ hành nghề để thành lập Cty phải ko?
  Nói thật nhé cái kiểu cho mượn danh tiếng này rất là high risky.
  Anh trai tớ mượn của chồng tớ mà tớ cũng ko đồng ý đấy.
  Tớ về quê nơi không có internet roài!

  • 2,402 Bài viết

  • 109 Được cảm ơn

  #10
  Vì có liên quan đến vấn đề tế nhị là anh em nên em càng lo các pác ạ. Có pác khuyên em nên đọc kỹ :
  1. Điều lệ cty
  2. Luật phá sản.
  Pác nào có cho iem xin với ạ.


  Trang WEB cua YEN VI :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: (Do mẹ Yến Vi tự thiết kế :Battin ey: )

 • Trang 1/3

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 3