Cho em hỏi về việc vay tiền giữa cá nhân với nhau

hani89

hani89

Thành viên 7 năm trước
E có một người bạn đang muốn mượn em 1 số tiền lớn , vay có lãi, nhưng không có cầm cố hoặc thế chấp bất cứ điều gì, chỉ có một tờ giấy ghi Hợp đồng cho vay lãi
Cho em xin hỏi?
1- Nếu bị người được mượn tiền cố tình không trả, vậy tờ giấy hợp đồng mượn tiền đó có giá trị pháp lý không?
2- Nếu số tiền lớn,em đưa ra tòa án để giải quyết được không?
3- Hoạt động cho mượn vay tiền này có căn cứ nào theo Luật pháp hay không?
4- Nếu có làm Hợp Đồng vay tiền, thì phải làm theo mẫu Qui Định nào để pháp luật chấp nhận?


linda&alex

Trả lời 7 năm trước