Bạn nên mua kem hăm Desitin của Mỹ, loại này dùng rất tốt cho em bé. Chống hăm và trị hăm rất hiệu quả à. Hoăcj ở VN ko cos thì bạn tìm kem chống hăm của Jonhson ý, cũng tốt lắm mà rẻ. Desitin thì có vẻ đắt.