Các mẹ ơi,mình có nên cho bé uống ( hay trộn chung với bột - sữa ) viên dầu gấc không ? Trong chỉ định thì trẻ 4 th.á.n.g uống được rồi . Các mẹ đã có ai cho bé uống chưa ?