Mình vote cho bình Chuchu, cả bình thủy tinh hay bình nhựa đều ổn. Mẹ cầm co bé bú thì loại nào cũng được, nhưng muốn luyện bé tự cầm thì nên dùng bình nhựa