Phương pháp nuôi dạy con cái

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Đến trả lời mới nhất
 • 2 Lượt chia sẻ
 • 78.4K Lượt đọc
 • 163 Trả lời

9 Người đang theo dõi

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #1
  Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật

  Trong tổng số 32 triệu trẻ em ở Việt Nam, trẻ khuyết tật có khoảng 1,1 triệu em, chiếm khoảng 3,4% so với trẻ em cùng độ tuổi. Hiện nay mới chỉ có khoảng gần 269 nghìn em, chiếm 24,22% số trẻ khuyết tật được đi học ở các loại hình trường lớp.

  Trẻ khuyết tật là đối tượng thiệt thòi nhất trong số những trẻ em thiệt thòi. Trẻ khuyết tật thường được phân thành các nhóm sau: trẻ khiếm thính, trẻ khiếm thị, trẻ khó khăn về học, trẻ khó khăn về vận động, trẻ khó khăn về ngôn ngữ, trẻ đa tật và trẻ có các dạng khuyết tật khác.

  Dưới góc độ giáo dục, trẻ khuyết tật được hiểu là trẻ có khiếm khuyết về cấu trúc, suy giảm về chức năng cơ thể dẫn đến gặp khó khăn nhất định trong hoạt động cá nhân, tập thể, xã hội và học tập theo chương trình giáo dục phổ thông (chưa được một nửa chỉ số 50% mà Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 đề ra cho năm 2005). Như vậy, hiện nay vẫn có hơn 800 nghìn trẻ khuyết tật chưa được đến trường.

  Trong số trẻ khuyết tật đã đi học có tới 32,99% số trẻ bỏ học. Trong cả nước còn khoảng 2,57% số trẻ em chưa có cơ hội đến trường vì lý do khuyết tật. Nếu tình trạng này kéo dài thì chỉ 99% số trẻ em trong độ tuổi đến trường vào năm 2010 (Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010) khó có thể đạt được.

  Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục trong đó trẻ khuyết tật cùng học với trẻ em bình thường trong trường phổ thông ngay tại nơi trẻ sinh sống. Giáo dục hòa nhập là "hỗ trợ mọi học sinh, trong đó có trẻ khuyết tật, cơ hội bình đẳng tiếp nhận dịch vụ giáo dục với những hỗ trợ cần thiết trong lớp học phù hợp tại trường phổ thông nơi trẻ sinh sống nhằm chuẩn bị trở thành những thành viên đầy đủ của xã hội".

  Hòa nhập không có nghĩa là "xếp chỗ" cho trẻ khuyết tật trong trường lớp phổ thông và không phải tất cả mọi trẻ đều đạt trình độ hoàn toàn như nhau trong mục tiêu giáo dục. Giáo dục hòa nhập đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết để mọi học sinh phát triển hết khả năng của mình. Sự hỗ trợ cần thiết đó được thể hiện trong việc điều chỉnh chương trình, các đồ dùng dạy học, dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, các kỹ năng giảng dạy đặc thù...

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển giáo dục nói chung, giáo dục trẻ khuyết tật đã đạt được những thành quả quan trọng về nhiều mặt. Hệ thống quản lý giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành ở 64 tỉnh, thành phố và bước đầu đi vào hoạt động. Mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cho giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành và đang phát triển. Các chương trình giáo dục trẻ khuyết tật được xây dựng và triển khai thực hiện. Phương thức giáo dục hòa nhập phù hợp hoàn cảnh nước ta đang ngày càng được áp dụng rộng rãi. Số trẻ khuyết tật đi học ngày càng tăng. Đến nay có hơn 269 nghìn trẻ khuyết tật được đi học trong các trường, lớp hòa nhập và bảy nghìn trẻ trong các trường chuyên biệt. Giáo dục hòa nhập cũng đứng trước những thời cơ lớn.

  Tuy nhiên, thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế. Cộng đồng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của xã hội trong việc giáo dục trẻ khuyết tật và về khả năng phát triển của trẻ khuyết tật khi được giáo dục, trong đó có cả cha mẹ, cán bộ giáo dục và giáo viên của các trường.

  Cơ sở vật chất cho giáo dục trẻ khuyết tật còn kém về chất lượng và thiếu về số lượng, chủng loại. Các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật chưa có những trang thiết bị tối thiểu cần thiết để dạy trẻ khuyết tật như sách giáo khoa và đồ dùng dạy học đặc thù cho từng loại trẻ khuyết tật.

  Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật chưa được đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu đi học ngày càng tăng của trẻ khuyết tật. Hầu hết đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp chưa được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục trẻ khuyết tật và quản lý chuyên môn trong trường trẻ khuyết tật học hòa nhập. Số giáo viên được đào tạo chính quy và tại chức về giáo dục trẻ khuyết tật, trình độ đại học mới có 339 người và trình độ cao đẳng là 688 người. Số lượng này không đáp ứng đủ nhu cầu của gần 35 nghìn trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trong cả nước mà mới chỉ đáp ứng được ở những nơi có chương trình dự án. Vì vậy nên hơn 800 nghìn trẻ khuyết tật chưa được đến trường. Đặc biệt ở những vùng nông thôn, vùng xa, vùng sâu hầu hết trẻ khuyết tật không được đi học.

  Năng lực đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật của các trường sư phạm còn rất thấp hoặc không có. Cả nước mới có bảy cơ sở đào tạo có khoa, tổ giáo dục đặc biệt. Vì vậy, số giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng quá ít không thể đáp ứng được việc triển khai giáo dục trẻ khuyết tật ở quy mô lớn trong cả nước.

  Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục, trẻ khuyết tật chưa chính thức và còn quá ít. Nguồn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, mặc dù được tăng liên tục trong những năm qua, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có mục chi riêng. Vì vậy đầu tư cho đào tạo, cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học đặc thù, đáp ứng nhu cầu giáo dục trẻ khuyết tật hầu như chưa có. Giáo dục trẻ khuyết tật có nguy cơ không thể duy trì và phát triển ổn định trong giai đoạn tới.

  Cơ chế chính sách về giáo dục trẻ khuyết tật chưa đủ để bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống giáo dục trẻ khuyết tật. Các dịch vụ hỗ trợ đồng bộ chưa bảo đảm những điều kiện phù hợp sự tham gia của trẻ khuyết tật trong hệ thống giáo dục quốc dân; công tác quản lý giáo dục trẻ khuyết tật chưa hợp lý và kém hiệu quả, chưa hình thành được các mối quan hệ phối hợp hữu cơ chặt chẽ, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương. Công tác nghiên cứu, giáo dục trẻ khuyết tật chưa được đầu tư về nhân lực và kinh phí. Những vấn đề về thực hiện và lý luận chưa được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá một cách đúng mức. Bất cập này đã dẫn đến mâu thuẫn. Mục tiêu vĩ mô, chính sách quốc gia là đúng đắn, hợp lòng dân, hợp xu thế thời đại, nhưng không có nguồn nhân lực và giải pháp triển khai thực hiện.

  Thực hiện Quyền về cơ hội giáo dục trẻ khuyết tật, theo Chỉ thị số 01-2006/CT-TTg, ngày 6-1-2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ: biên soạn và trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược và kế hoạch hành động giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

  Mục tiêu của chiến lược giáo dục trẻ khuyết tật là đến năm 2015 hầu hết trẻ khuyết tật Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng và được trợ giúp để phát triển tối đa tiềm năng, tham gia và đóng góp tích cực cho xã hội, trong đó mục tiêu cụ thể là đến năm 2010 bảo đảm cho 70% trẻ khuyết tật được đi học.

  Để thực hiện được những mục tiêu đó, giáo dục trẻ khuyết tật cần có những giải pháp lớn đó là xây dựng hệ thống chính sách quốc gia về giáo dục trẻ khuyết tật. Phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục trẻ khuyết tật. Phát triển hệ thống hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật. Nâng cao năng lực quản lý giáo dục trẻ khuyết tật và tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.

  Tiến sĩ LÊ VĂN TẠC
  (Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục)
  http://www.edu.net.vn/Default.aspx?t...d=147&iid=2013
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

 1. Có thể bạn muốn xem:
  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #2
  “Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật”
  Ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2007, tại Hội trường C, Sở GD&ĐT TP.HCM, Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật đã phối hợp với khoa Giáo dục đặc biệt, trường ĐHSP TP.HCM mở lớp bồi dưỡng về “Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật” nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục khuyết tật quận huyện, các trường chuyên biệt trong thành phố. Tham dự lớp bồi dưỡng gồm có cán bộ quản lý giáo dục khuyết tật phòng GD-ĐT, hiệu trưởng / hiệu phó chuyên môn trường chuyên biệt, giáo viên giỏi của trường chuyên biệt… Giảng viên của lớp bồi dưỡng là Bà Mary McHugh – tình nguyện viên tổ chức VSO, Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Tiến sĩ, Trưởng bộ môn GDĐB trường ĐHSP TP.HCM.

  Giáo dục sức khỏe và giới tính cho thanh thiếu niên và trẻ em khuyết tật tuổi vị thành niên là một chủ đề rất nhạy cảm, rất khó truyền đạt nhưng lại rất quan trọng trong công tác giáo dục trẻ em. Khóa học đã cung cấp một số nội dung cơ bản về giáo dục sức khỏe và giới tính cho những người làm công tác giáo dục trẻ em khuyết tật để họ hỗ trợ học sinh khuyết tật tại cơ sở mình. Học sinh khuyết tật nào cũng trải qua các giai đoạn phát triển tâm lý và sinh lý như mọi trẻ em bình thường khác. Các em cũng quan tâm xem mình là ai, mình làm được gì, mình trông thế nào, có hấp dẫn người khác phái không… Các em trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống thường nhật nhưng do mất đi một hay hai giác quan nên việc học hỏi, trong đó có học cách ứng xử phù hợp với giới tính và chuẩn mực xã hội, cần được tổ chức theo cách phù hợp.

  Chẳng hạn như trẻ khiếm thị, thiếu thông tin do mắt đem lại, sự giới hạn tiếp xúc với môi trường, với con người xung quanh làm các em khiếm thị hạn chế trong vận động, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu tình cảm xã hội dẫn đến các suy nghĩ hạn hẹp hoặc hạn chế trong hành vi, trong đó có hành vi tình dục. Vì trẻ khiếm thị không quan sát được cha mẹ biểu lộ tình cảm theo cách nào, không thấy mọi người ôm hôn nhau ra sao nên giáo dục giới tính cho các em khiếm thị phải sử dụng các vận động cơ thể kèm lời nói giải thích.

  Trẻ khiếm thính không nghe được âm thanh, tiếng nói ngay từ lúc lọt lòng nên khi bước sang tuổi dậy thì, các em gặp trở ngại với việc tìm hiểu, khám phá chính cơ thể mình, mà trong kho tàng ngôn ngữ cử chỉ dành cho người khiếm thính VN, chưa có những ký hiệu liên quan đến vấn đề phát triển tâm sinh lý và sức khỏe tuổi dậy thì. Các em khó có thể hiểu được “bao cao su” “quấy rối tình dục” là gì. Vì vậy, khi truyền đạt kiến thức về giáo dục giới tính, ta phải dùng các phương tiện trực quan như vật thật, tranh ảnh để diễn tả. Với các em chậm phát triển, chúng ta sẽ căn cứ vào mức độ và dạng khiếm khuyết cụ thể để giải thích cho các em.

  Dù là học sinh khuyết tật dạng gì, mức độ ra sao, các em có quyền được giáo dục giới tính, quyền được bảo vệ cơ thể và tinh thần tránh khỏi những xâm hại tình dục. Các khiếm khuyết trong phát triển hoàn toàn không phải lỗi của các em. Hơn ai hết, các em học sinh khuyết tật cần hiểu được điều đó để chính các em không cam chịu là nạn nhân của các cuộc xâm hại tình dục.

  Ban tổ chức lớp
  Phòng GDMN – Sở GD&ĐT http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tint...tailieuid=2710

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #3
  Giáo dục hòa nhập là gì?

  Trong những năm gần đây, việc giáo dục người khuyết tật nói chung và sự phát triển ngành giáo dục đặc biệt nói riêng đang được các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước chú trọng phát triển. Nhiều trường Đại học, Cao đẳng bắt đầu mở các khóa đào tạo chính quy và không chính quy chuyên ngành Giáo dục đặc biệt để đáp ứng việc đáp ứng đội ngũ giáo viên cho các trường chuyên biệt. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có 2 nơi mở khoa Giáo dục đặc biệt là trường Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương 3.

  Hai khái niệm chủ đạo trong giáo dục đặc biệt là Giáo dục chuyên biệt( theo 3 dạng tật chính là khiếm thính, khiếm thị, và chậm phát triển trí tuệ và đa tật) và Giáo dục hòa nhập. Trong đó khái niệm Giáo dục hòa nhập thường hay bị hiểu sai nhất, tuy rằng khuynh hướng này hiện nay được áp dụng khá rộng rãi.

  Trong loạt bài viết này, tôi xin được giới thiệu đến quý độc giả quan tâm đến vấn đề Giáo dục đặc biệt một số quan niệm về vấn đề Giáo dục hòa nhập, qua đó làm rõ hơn cách hiểu về nội dung quan trọng này.

  "Khuynh hướng hòa nhập"( Mainstreaming - tiếng Anh) có nghĩa là giúp đỡ người khuyết tật sống, học tập và làm việc trong những điều kiện đặc thù, nơi họ có được cơ hội tốt nhất để trở nên độc lập tới mức mà họ có thể. Khuynh hướng hòa nhập được định nghĩa như việc hòa nhập trẻ khuyết tật và bình thường trong cùng một lớp học. Điều này mang lại cho trẻ khuyết tật cơ hội gia nhập "xu hướng chính của cuộc sống" bằng việc hướng chúng đến việc lĩnh hội những kinh nghiệm ở tuổi mầm non từ những bạn bè bình thường đồng tranh lứa, đồng thời cũng đem đến cho trẻ bình thường có hội học tập và phát triển thông qua việc học hỏi kinh nghiệm từ những mặt mạnh và yếu của những bạn bè khuyết tật.

  Do đó, ta có thể hiểu là "hòa nhập" không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ khuyết tật mà còn cho trẻ bình thường. Sự hòa nhập mở ra cơ hội học tập cho cả hai đối tượng trẻ: Trẻ bình thường và trẻ khuyết tật.

  Tuy nhiên, hòa nhập không chỉ đơn giản là đưa trẻ trẻ khuyết tật vào trong một chương trình giáo dục chung với trẻ bình thường. Phải thiết lập những bước rõ ràng để đảm bảo cho trẻ khuyết tật được tham gia một cách đầy đủ và tích cực những hoạt động trong lớp học. Việc thiết lập những bước rõ ràng là vai trò của các giáo viên.

  Chúng ta vẫn thường quan niệm rằng, trẻ có một khuyết tật nào đó về thể chất sẽ được "bù trừ" bởi một khả năng phát triển trội hơn ở một cơ quan khác. Ví dụ trẻ khiếm thị sẽ có thính giác tốt hơn hay có thể định hướng tốt hơn trong không gian. Thực ra, nếu cứ để trẻ khiếm thị sống cùng nhau thì sẽ không có quá trình "bù trừ" đó diễn ra. Trẻ khiếm thị phải được đưa vào các trường hòa nhập. Điều này làm cho chúng nhận ra sự khiếm khuyết của mình và từ đó cố gắng hết sức để huy động sức mạnh của các cơ quan khác để đạt được những cái mà bình thường bạn đồng trang lứa của chúng làm được. Hơn nữa, ở trường hòa nhập chúng còn học được những kỹ năng sống thiết yếu của một người bình thường, chứ không phải của một người khuyết tật. Điều đó là vô cùng quan trọng.

  Các kết quả nghiên cứu đã rất nhiều lần chỉ ra rằng những năm đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng trong việc học và phát triển. Trong thời gian này sự phát triển về các mặt nhận thức, giao tiếp, xã hội và tình cảm của trẻ có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu những nhu cầu đặc biệt được phát hiện và đáp ứng trong thời gian này, trẻ khuyết tật sẽ có cơ hội tốt hơn để trở nên những người trưởng thành tháo vát và độc lập. Những trẻ khuyết tật có được cơ hội cùng chơi với những trẻ khác trong lớp học hỏi được nhiều hơn về chính bản thân chúng cũng như thái độ về việc nhân nhượng lẫn nhau diễn ra mỗi ngày. Đó là một trong những bước đầu tiên để phát triển tính độc lập. Bằng cách tham gia những lớp học hòa nhập ở trường bình thường cùng với đội ngũ giáo viên hiểu cách ứmg dụng những kĩ thuật và hoạt động giáo dục, trẻ với những nhu cầu đặc biệt( trẻ khuyết tật) sẽ có một "bắt đầu thuận lợi" thực sự trong việc hiện thực hóa tiềm năng dồi dào của mình.

  Lợi ích của "Giáo dục hòa nhập"


  Có rất nhiều lợi ích của việc giáo dục hòa nhập – những lợi ích ảnh hưởng đến cả trẻ khuyếta tật và trẻ bình thường cũng như phụ huynhvà giáo viên của trẻ. Ở đây chúng ta sẽ bàn đến 2 lợi ích lớn nhất: Đó là lợi cíh ảnh hưởng đến trẻ khuyết tật và trẻ bình thường trong lớp học chung với trẻ khuyết tật.

  1. Giáo dục hòa nhập giúp trẻ khuyết tật:

  Việc tham gia lớp hòa nhập như một thành viên được tiếp đón ân cần dạy cho trẻ có những nhu cầu đặc biệt( trẻ khuyết tạt) tính tự lực và giúp chúng nắm vững những kỹ năng mới. Đối với một số trẻ, đó có thể là lần đầu tiên trong đời chúng được mong đợi và khuyến khích là những điều chúng có thể làm cho bản thân. Làm việc và vui chơi với những trẻ khác khuyến khích trẻ khuyết tật phán đấu để đạt được những thành tích lớn hơn. Do đó chúng phát triển được ý thức cái tôi khỏe mạnh và tích cực.

  Nếu cứ sống và học tập mãi với bạn bè khuyết tật, trẻ khuyết tật sẽ không bao giờ khám phá ra những khả năng tiềm tàng mà chúng có. Vì vậy, việc học tập trong một lớp hòa nhập với trẻ bình thường giúp cho trẻ hiểu đúng về năng lực của mình, từ đó chúng có thể tìm được cách phát huy những tiềm năng này và tự phát triển. Ví dụ, một trẻ khiếm thính sẽ rất khó phát hiện ra khả năng nhận biết từ ngữ diễn đạt bằng việc mấp máy môi. Hay chúng có thể không làm giàu được vốn ngôn ngữ ký hiệu của bản thân nếu không sinh hoạt với trẻ bình thường cùng tuổi. Việc hòa nhập trẻ khuyết tật giống như một thứ nhớt làm trơn quá trình lĩnh hội những kỹ năng sống của chúng.

  Một số khuyết tật không chẩn đoán được cũng được khám phá thông qua chương trình hòa nhập trước tuổi học. Có một số khuyết tật không nhận biết được một cách rõ ràng cho đến khi trẻ gia nhập trường tiểu học, và do vậy rất nhiều thời gian học tập bị đánh mất. Giáo viên mầm non có thể quan sát và so sánh niều trẻ cùng độ tuổi. Điều này làm cho việc phát hiện những vấn đề cho thấy triệu chứng của một khuyết tật nào đó trở nên dễ dàng hơn. Nhà trẻ có thể là cơ hội đầu tiên mà một só trẻ nhận được sự chăm sóc mà chúng cần.

  2. Giáo dục hòa nhập giúp đỡ trẻ bình thường:

  Việc hòa nhập giúp đỡ cả trẻ không khuyết tật nữa. Chúng học cách vui vẻ tiếp nhận những sự khác biệt đặc biệt của con người. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng, thái độ của trẻ đối với trẻ khuyết tật có thể trở nên tích cực hơn khi chúng có cơ hội chơi chung với nhau một cách thường xuyên. Chúng học được rằng trẻ khuyết tật, cũng như chúng, có thể làm một số việc tốt hơn những việc khác. Trong một lớp hòa nhập, chúng có cơ hội làm bạn với nhiều trẻ khác nhau.

  Chúng ta biết rằng, sự thân ái là viên gạch đầu tiên giúp xây dựng lòng nhân hậu và vị tha cho trẻ. Trẻ em sống trong một môi trường đa chủng tộc, đa văn hóa thườmg dân chủ và độ lượng hơn trong cách nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt về màu da và đa dạng về văn hóa là vì vậy. Do đó, khi học trong cùng một lớp với trẻ khuyết tật, trẻ bình thường sẽ học được cách nhìn nhận một cách rộng lượng và đối xử nhân hậu với trẻ khuyết tật. Cũng chính vì vậy, chúng sẽ làm giàu được vốn sống của mình.

  Đôi khi phụ huynh trẻ khuyết tật có thể lo lắng rằng con họ sẽ không được những trẻ khác thích và chấp nhận, có khi còn bị ăn hiếp, đối xử thô bạo hay trêu chọc. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng, một trong những điểm mạnh của trẻ em là chúng rất dễ thích nghi, dễ tiếp nhận cái mới nên lo lắng này có thể khắc phục được. Nếu là giáo viên, bạn cũng có thể nói với phụ huynh trẻ rằng bạn không cho phép bất cứ trẻ nào trêu chọc hay bắt nạt con của họ, và rằng bạn sẽ giải quyết ổn thỏa nếu những điều đó xảy ra.

  Đương nhiên, một số trẻ không tỏ ra thân thiện, nhưng đây không phải là vấn đề chỉ xảy ra với trẻ khuyết tật. Đó không phải là lý do để né tránh lớp học, lại càng không phải lý do để lẩn tránh cả thế giới còn lại. Dù sao đi nữa thì trẻ khuyết tật cũng cần được tiếp cận với cuộc sống bình thường bởi vì một lẽ: “Cuộc sống là một món quà phải được mở bởi chính đôi bàn tay của chúng.”
  210.245.120.43/file_attach/7071.doc
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #4
  Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ với hoạt động giáo dục hòa nhập (13:42 - 15/12/2006)

  Buổi học vẽ của học sinh khuyết tật tại trường Hồ Thị KỷTuy chỉ mới thực hiện công tác giáo dục cho trẻ khuyết tật trong thời gian ngắn nhưng tập thể cán bộ - giáo viên trường tiểu học Hồ Thị Kỷ đã không quản ngại khó khăn bằng cái tâm và trách nhiệm của nhà giáo, luôn cố gắng đầu tư giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh khuyết tật, giúp cho các em có thể hòa nhập được với những sinh hoạt cộng đồng.

  Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ bắt đầu thực hiện giáo dục hòa nhập từ năm học 2002-2003, trường chỉ có 1 học sinh là chậm phát triển. Đến năm học 2005-2006, trường có 9 học sinh tham gia học hòa nhập. Trong đó có 5 học sinh là chậm phát triển và 4 học sinh khiếm thính. Các học sinh này được bố trí học tại các lớp sĩ số không quá 35 học sinh và 2 học sinh cùng một loại tật bệnh. Với sự quan tâm của nhà trường, Ban Giám hiệu thường xuyên tổ chức dự giờ, thăm hỏi các lớp có học sinh khuyết tật. Qua đó xây dựng và nhân điển hình các cá nhân, tập thể lớp thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trong nhà trường.

  Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Quận 10 được thực hiện, duy trì, phát triển từ những năm 90 đến nay. Lớp hòa nhập đầu tiên được tổ chức tại hai đơn vị: trường Tiểu học Trí Tri và THCS Hoàng Văn Thụ vào năm học 1992 – 1993. Đến nay, mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được mở rộng, số lượng học sinh tham gia học tập ngày càng tăng: năm học 1998 – 1999 là 36 em thì năm học 2006 – 2007 có 104 em.

  Hàng năm, Quận luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động chuyên môn, thực hiện công tác giáo dục theo mục tiêu giáo dục chung của toàn quận và quan tâm đầu tư trang thiết bị giáo dục, xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy – học tập phù hợp với các em. Trong đó, quận đã xây dựng và tổ chức hoạt động phòng giáo dục hòa nhập cùng phòng tiết dạy cá nhân tại trường Mầm non 19/5, trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ.

  Qua quá trình thực hiện công tác này, quận có 8 giáo viên được công nhận giáo viên dạy hòa nhập giỏi cấp quận; 4 giáo viên cấp thành phố; 1 giáo viên dạy lớp hòa nhập đạt giải Võ Trường Toản năm học 2005 – 2006 và em Nguyễn Hoàng Du – học sinh trường Diên Hồng đạt tốt nghiệp PTTH năm học 2005 – 2006.

  Về công tác hướng dẫn chuyên môn dạy trẻ khuyết tật, trường đã đề cử giáo viên dự các lớp bồi dưỡng về tâm lý trẻ khuyết tật, phương pháp giảng dạy do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức, tham gia tập huấn Module MBD “Về giáo dục học sinh khuyết tật”… Để chất lượng học tập của học sinh hòa nhập được tốt hơn, trường đã xây dựng một phòng sinh hoạt hòa nhập với kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Đây là phòng có đầy đủ cơ sở vật chất gồm hình ảnh (trực quan), ti vi, đầu máy, kính… dành để dạy các tiết học cá nhân cho các em, qua đó giáo viên ôn tập và củng cố lại các kiến thức, kỹ năng mà các em chưa nắm được ở các tiết học trong ngày.

  Tiết học toán cá nhân của em học sinh khuyết tật tại trường

  Bên cạnh đó, hàng tháng trường tổ chức kiểm tra “máy nghe” cho học sinh khiếm thính và kiểm tra “tâm lý phát triển trí não” cho các em chậm phát triển. Ngoài ra, năm học 2005 – 2006, trường thành lập câu lạc bộ phụ huynh học sinh có con đang học hòa nhập tạo mối liên hệ để có sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và nhà trường. Đồng thời thường xuyên tiếp xúc và tổ chức sinh hoạt trao đổi với bậc cha mẹ các em nhằm nắm bắt thật chắc về tâm sinh lý của từng em.

  Với sự nỗ lực của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên của trường trong công tác quản lý chỉ đạo và giáo dục hòa nhập, kết quả năm học 2005 – 2006 trường có 7/9 học sinh được lên lớp, trong đó có 5 em đạt học sinh giỏi và 2 em đạt học sinh tiên tiến. Nhìn chung, công tác giảng dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường tiểu học Hồ Thị Kỷ có kết quả khả quan.

  Học sinh khuyết tật đều được các giáo viên quan tâm, giảng dạy phù hợp với đặc điểm bệnh lý và tạo điều kiện cho trẻ hòa nhập, tự tin vào cuộc sống, không còn mặt cảm tự ti về tật bệnh của mình. Từ đó, phụ huynh học sinh càng thấy được tầm quan trọng trong việc giáo dục hòa nhập, tin tưởng vào nhà trường. Đồng thời qua thực tế, giáo viên rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình đứng lớp.

  Năm học 2006 – 2007 trường nhận thêm 3 học sinh lớp 1 tham gia học hòa nhập, nâng tổng số học sinh hòa nhập tại trường hiện nay là 12 em. Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục hòa nhập, nghiên cứu đưa chính thức một số nội dung dạy buổi hai tiết dạy cá nhân, sao cho phù hợp với việc nâng cao kết quả học tập của học sinh. Tập trung cho học sinh lớp 5 hoàn thành bậc tiểu học để tiếp tục học sang trường trung học cơ sở và tuyên truyền, vận động thêm đối tượng tham gia câu lạc bộ phụ huynh với công tác giáo dục hòa nhập.

  LP http://www.quan10.hochiminhcity.gov....RTICLE06120010

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #5
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật, tàn tật

  ....Điều 7. Lớp hòa nhập dành cho người khuyết tật
  1. Các cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện cụ thể để bố trí các lớp học hòa nhập phù hợp với người khuyết tật, các hoạt động trong lớp cần chú ý quan tâm tới khả năng và nhu cầu của người khuyết tật.
  2. Mỗi lớp hòa nhập dành cho người khuyết tật ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có nhiều nhất không quá ba người khuyết tật cùng một loại tật. Trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương có thể tiếp nhận thêm người khuyết tật trong một lớp học.
  3. Tùy theo điều kiện của địa phương, cơ sở giáo dục có thể được hợp đồng lao động người khuyết tật hoặc người có tâm huyết, có hiểu biết về lĩnh vực này để trợ giúp giảng viên trong quá trình chăm sóc, giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật. Mức chi trả cho lao động hợp đồng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định.
  ...
  Điều 9. Trường, lớp dành cho người khuyết tật, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật
  1. Tất cả các nhà trường đều phải có trách nhiệm tiếp nhập người khuyết tật trên địa bàn, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập bao gồm:
  a) Sắp xếp người khuyết tật vào các lớp học phù hợp và giáo dục học sinh lòng yêu thương, giúp đỡ người khuyết tật;
  b) Tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng về chăm sóc, giáo dục cho người khuyết tật;
  c) Phát hiện khả năng và nhu cầu của người khuyết tật, lập kế hoạch, huy động và tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia học hòa nhập;
  d) Thực hiện hoạt động hỗ trợ về can thiệp sớm, giáo dục, phục hồ chức năng phát triển kỹ năng cơ bản, hướng nghiệp, dạy nghề cho người khuyết tật; tổ chức hoạt động chăm sóc và cung cấp các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho người khuyết tật trước khi vào học tại các lớp hòa nhập;
  e) Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục về người khuyết tật cho các cơ sở giáo dục và gia đình;
  f) Huy động nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho công tác can thiệp sớm và chăm sóc, giáo dục cho người khuyết tật.
  .....
  Điều 19. Quyền lợi của người khuyết tật học hòa nhập
  1. Tuổi của người khuyết tật đi học có thể cao hơn tuổi của người học khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được quan tâm giúp đỡ để có thể học hòa nhập.
  2. Được học tập trong các cơ sở giáo dục phù hợp với trình độ, năng lực; được tôn trọng và bảo vệ, đối xử bình đẳng trong học tập, trong các hoạt động văn hóa, thể thao để phát triển khả năng cá nhân; được xét miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác; được cung cấp thông tin; được cấp sách giáo khoa, học phẩm, học bổng theo quy định.
  3. Được miễn giảm một số môn học không thể đáp ứng do tình trạng khuyết tật gây nên, tùy từng trường hợp cụ thể Hiệu trưởng và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định việc miễn giảm một số môn học cho người khuyết tật để tăng cường học tập các môn mà người học có khả năng đáp ứng tốt và được xét lên lớp hoặc chuyển học tiếp ở lớp cao hơn dựa trên các môn được học.
  4. Người khuyết tật có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, được bố trí tiết dạy cá nhân ngoài khác hoạt động chung trong lớp học hòa nhập dành cho người khuyết tật.
  5. Được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng tuyển sinh vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và được tạo điều kiện học tập phù hợp với khả năng đáp ứng tốt nhất.
  6. Được bố trí ở ký túc xá, hưởng chế độ ưu tiên trong quá trình học tập và chế độ ưu đãi của Nhà nước. Sau khi tốt nghiệp, hoàn thành các chương trình đào tạo, người khuyết tật được giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với sức khỏe và ngành nghề đào tạo.
  7. Người khuyết tật có thành tích trong học tập, rèn luyện được tuyên dương, khen thưởng.
  ....Trích Quyết định Số: 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.34&view=17003

  • 1,318 Bài viết

  • 272 Được cảm ơn

  #6
  Cảm ơn bác Pham My Lang vì những thông tin mà bác cung cấp. Nếu nền giáo dục của mình càng ngày càng quan tâm hơn đến việc học hòa nhập cho trẻ khuyết tật thì những cha mẹ có con không may mắn sẽ cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #7
  Giáo dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

  (HCM CityWeb) – Nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học cấp tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp học trên cơ sở tận dụng, duy trì và mở rộng những cơ sở giáo dục hiện có ở địa phương để huy động, thu nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gồm : trẻ đi học muộn, trẻ nhận thức chậm trong lớp, trẻ phải lao động sớm không có điều kiện đến lớp, trẻ dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ bỏ học … .

  Giáo dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn là cách thức tổ chức việc học tập linh hoạt, nội dung thiết thực và kế hoạch dạy học phù hợp để các đối tượng trẻ em nói trên có cơ hội được học tập và đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình tiểu học.

  Qua đó, Bộ yêu cầu xây dựng kế hoạch năm học phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương về chương trình học tập, trong đó tập trung môn Tiếng Việt và Toán, thông qua các môn học khác mà dạy và rèn cho trẻ kỹ năng nói, đọc, viết và tính toán.

  Bên cạnh đó, Bộ còn yêu cầu việc đánh giá kết quả học tập của trẻ tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt, trong đó chú trọng đến sự tiến bộ của học sinh trong việc rèn luyện và nắm bắt kiến thức, kỹ năng các môn học.

  http://www.hochiminhcity.gov.vn/left...b_start:int=30

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #8
  Trẻ khuyết tật được can thiệp sớm tiến bộ đáng kể về nhận thức, ngôn ngữ
  (Thời gian nhập: 29/1/2007 9:4:38)
  Theo Bà Lê Minh Hà, phó vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), sau một năm triển khai thí điểm dự án xây dựng mô hình can thiệp sớm (CTS) cho trẻ khuyết tật mầm non tại Hà Nội, Thái Nguyên, Đắc Lắc, TP.HCM, đã có 143 trẻ khuyết tật được CTS (trong đó TP.HCM có 44 trẻ).


  Dạng tật phổ biến nhất là chậm phát triển trí tuệ. Các cháu khuyết tật nhờ được phát hiện và CTS nên đã có những tiến bộ đáng kể về nhận thức, ngôn ngữ, thể lực, kỹ thuật giao tiếp, kỹ năng cá nhân và xã hội... giúp các cháu có thể học hòa nhập tại trường mầm non và tiểu học.
  Riêng phụ huynh có trẻ khuyết tật mong muốn được trang bị kiến thức về giáo dục tật học để có thể phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục trẻ. Mô hình này cũng tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức trong cộng đồng về khuyết tật nói chung và CTS nói riêng, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác CTS tại các trường, trung tâm, trường chuyện biệt...
  Được biết, tại TP.HCM, nhiều năm qua cũng đã có nhiều trường mầm non thực hiện công tác CTS và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, trong đó hai trường Mầm non 8 (quận 3) và mầm non 9 (quận 11) được tham gia dự án.
  K.LIÊN - Tuổi trẻ online
  http://www.niesac.edu.vn/tintuc/deta...TT_ID=29132353

  • 290 Bài viết

  • 412 Được cảm ơn

  #9
  Cảm ơn anh My Lăng đã cố gắng chọn lọc những thông tin tích cực từ hệ thống giáo dục VN. Thường khi nói đến trẻ khuyết tật, người ta thường nghĩ đến các khuyết tật có thể nhìn thấy ở tay, chân, mắt, tai, bại não …, ngoài ra trẻ chậm phát triển cũng có thể nhìn thấy rõ biểu hiện bên ngoài. Tuy nhiên trường hợp trẻ tự kỷ dạng nhẹ, hoặc trẻ có xu hướng tự kỷ (như AS hay rối loạn ngôn ngữ, …) thì cơ quan y tế có xác nhận đây là trẻ khuyết tật không?
  Tity - TP.HCM

  • 660 Bài viết

  • 482 Được cảm ơn

  #10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Tity Xem bài viết
  Cảm ơn anh My Lăng đã cố gắng chọn lọc những thông tin tích cực từ hệ thống giáo dục VN. Thường khi nói đến trẻ khuyết tật, người ta thường nghĩ đến các khuyết tật có thể nhìn thấy ở tay, chân, mắt, tai, bại não …, ngoài ra trẻ chậm phát triển cũng có thể nhìn thấy rõ biểu hiện bên ngoài. Tuy nhiên trường hợp trẻ tự kỷ dạng nhẹ, hoặc trẻ có xu hướng tự kỷ (như AS hay rối loạn ngôn ngữ, …) thì cơ quan y tế có xác nhận đây là trẻ khuyết tật không?
  Khi con tôi nộp đơn đi học , nhà trường yêu cầu có Giấy chứng nhận sức khỏe và tôi đã đưa đi khám ở Khoa Tâm lý bệnh viện và họ chỉ ghi cháu là Rối loạn phát triễn lan tỏa không đặc hiệu (PDD). (không ghi là khuyết tật).
  Rối loạn Asperger , còn được gọi là Tự kỷ với trí thông minh trên trung bình (Asperger's Disorder) . Các rối loạn trên cùng thuôc Rối loạn TỰ KỶ .
  Theo cá nhân tôi thì cơ quan y tế sẽ có chứng nhận - trẻ tự kỷ dạng nhẹ, hoặc trẻ có xu hướng tự kỷ (như AS hay rối loạn ngôn ngữ, …) - , sau khi họ có thời gian để khám .
  Hiện nay tôi chỉ có được định nghĩa người khuyết tật theo văn bản pháp luật :
  *Điều 2: Người khuyết tật
  Người khuyết tật, không phân biệt nguồn gốc gây ra khuyết tật, là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm giảm khả năng hoạt động, khiến cho việc sinh hoạt, học tập, lao động gặp nhiều khó khăn. .
  và tham khảo thêm Điều 11. Can thiệp sớm đối với người khuyết tật
  ....
  2. Đối tượng học can thiệp sớm bao gồm tất cả người khuyết tật hoặc người mắc bệnh có nguy cơ dẫn đến khuyết tật.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi My Lăng; 07/01/2008 vào lúc 07:19 PM. Lý do: bổ sung