Tiểu học

Phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Đến trả lời mới nhất
 • 0 Lượt chia sẻ
 • 61.2K Lượt đọc
 • 157 Trả lời

9 Người đang theo dõi

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #21
  Trích dẫn Nguyên văn bởi song2000 Xem bài viết
  1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 192m. nếu giảm chiều dài 6m và tăng chiều rộng thêm 4m thì thửa ruộng có hình vuông. tính diện tích thửa ruộng lúc đâu` ?

  anh chị nào biết giải thích giùm em
  ta phân tích bài toán:
  chu vi HCN .ta suy ra : chiều rộng + chiều dài = CV : 2 . nếu có số phần thi hay qua.
  Ôi không! HCN : chiều rộng tăng 4m; chiều dài giảm 6m. biến thành HV : có 4 cạnh bằng nhau.
  ta suy luận ra rằng : chiều dài hơn chiều rộng (4m + 6m).
  kiến thức :
  bài toán không cho số phần thì ta dùng dang lạ (tôi mới post ở trên) để giải.
  Mối liên hệ 1 : chiều rộng + chiều dài = CV : 2
  Mối liên hệ 2 : chiều dài - chiều rộng = (4m + 6m).
  tìm ra : chiều rộng ; chiều dài.
  tính diện tích.
  giải.
  nữa chu vi hình chữ nhật :
  chiều rộng + chiều dài = CV : 2 = 192 : 2 = 96(m). (1)
  nếu giảm chiều dài 6m và tăng chiều rộng thêm 4m thì thửa ruộng có hình vuông. nên ta có :
  chiều dài - chiều rộng = (4m + 6m) = 10m. (2)
  từ (1) và (2) ta có :
  chiều rộng + chiều dài = 96 (1)
  chiều dài - chiều rộng = 10 (2)
  cộng (1) và (2) ta có :
  2 X (chiều dài ) = 96 + 10 = 106
  chiều dài = 106:2 = 53m.
  chiều rộng = 53 - 10 = 43m.
  diện tích thửa ruộng lúc đâu :
  43 x 53 = 2279m2.
  đáp số : 2279m2.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 31/12/2010 vào lúc 11:33 AM.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #22
  chieu dai 1 hinh chu nhat bang 3/2 chieu rong. dien tich hinh chu nhat do bang 294 m2 . tinh chu vi hinh chu nhat do?
  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #23
  cho em hỏi bai` 5 & 6 đề 10
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #24
  Trích dẫn Nguyên văn bởi song2000 Xem bài viết
  chieu dai 1 hinh chu nhat bang 3/2 chieu rong. dien tich hinh chu nhat do bang 294 m2 . tinh chu vi hinh chu nhat do?
  vẽ hình tóm tắt.

  Kiến thức :

  • HCN đã cho chia thành 6 hình vuông có cạnh là một phần.
  • Diện tích hình vuông = Diện tích HCN : 6.
  • S hình vuông = (cạnh ) x (cạnh). suy ra : cạnh.
  • Suy ra cạnh của hình vuông là giá trị một phần của Chiều dài và Chiều rộng HCN.
  • Tính chu vi HCN.

  Giải.

  Hình chữ nhật bằng 6 lần hình vuông.
  SHCN =6 x SHV
  294 = 6 x SHV
  Diện tích hình vuông :
  SHV = 294/6=49m2.
  Giá trị một phần chính là cạnh hình vuông :
  SHV = (cạnh) x (cạnh) =49m2. Suy ra : cạnh = 7m.
  Chiều rộng của hình chữ nhật là :
  7 x 2 = 14m.
  Chiều dài của hình chữ nhật là :
  7 x 3 = 21m.
  chu vi của hình chữ nhật là :
  (14 +21 ) x 2 = 70m.
  Đáp số : 70m.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 03/01/2011 vào lúc 03:53 PM.
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #25

  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 03/01/2011 vào lúc 08:16 PM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #26
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa
  Năm 2007 - 2008


  Bài 1 (2 đ) : tính
  A=(2,872×0,25+2,166:0,1)×0,05
  B=(2-1/4+1/3-3/5)/(3-1/5-5/3) và viết kết quả dưới dạng hỗn số.

  Bài 2 (2 đ) :
  Hai số tự nhiên có tổng bằng 694. Hãy tìm hai số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư 64.

  Bài 3 (2 đ) :
  Một hình chữ nhật nếu giảm chiều dài đi 1/7 độ dài của nó thì phải tăng chiều rộng thêm bao nhiêu để cho diện tích hình chữ nhật không đổi.

  Bài 4 (2 đ) :
  Ba bạn Thủy, Hồng, Loan làm bài kiểm tra toán và được tổng số điểm là 28. Tìm điểm riêng của mỗi bạn biết rằng điểm của bạn Hồng cao nhất và điểm của ba bạn đều là số tự nhiên.

  Bài 5 (2 đ) :
  Cho phân số 34/41 hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và thêm m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được phân số 2/3.
  Hết.

  Trần Thanh Phong
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #27

  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #28
  Giải Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa

  Năm 2010 - 2011


  Bài 1 (2 đ) : tính
  A=(20,5×0,25+18,225×5):0,05

  Ta nháp : hai phép tính :
  20,5×0,25 = 5,125
  18,225×5 = 91,125
  Ta có :
  A = (5,125 + 91,125)∶0,05
  A= 96,25 ∶0,05=1925

  Suy ra :
  Vậy B = 1


  Bài 2 (2 đ)
  Theo đề bài : trung bình cộng của ba số đó là 37 nên ta có tổng 3 số :
  37 x 3 = 111  Hàng đơn vị ta có :
  * của Số thứ 1 + * của Số thứ 2 + * của Số thứ 3 (khác 0) = 1
  Suy ra :
  * của Số thứ 1 = 0
  * của Số thứ 2 = 0
  * của Số thứ 3 = 1
  ta được :  Hàng chục ta có :
  * của Số thứ 1 + * của Số thứ 2 (khác 0) = 1 + 0 (số nhớ)
  Suy ra :
  * của Số thứ 1 = 0
  * của Số thứ 2 (khác 0) = 1
  ta được :  Hàng trăm ta có :
  *của Số thứ 1 + 0 + 0 = 1 + 0 (nhớ)
  suy ra * của Số thứ 1 = 1


  Vậy : ba số cần tìm là : 100 và 10 và 1.


  Bài 3 (2 đ).
  Tóm tắt.
  phân số đã cho = phân số mới.
  phân số mới : mẫu số = mẫu số đã cho - a.
  tử số = tử số đã cho
  Kiến thức :
  So sánh hai phân số bằng nhau :
  Thay đổi mẫu số và giữ nguyên tử số.
  25/37 <=> 25/(37-a) <=> 5/6
  Chúng ta nhận thấy rằng mẫu số phân số đã cho là 25 nên mẫu số phân số mới cũng là 25.
  Ta làm như sau : 5/6=(5×5)/(6×5)=25/30 . ta có mẫu của phân số mới là 30.
  Cuối cùng ta tìm được số tự nhiên a = mẫu của phân số đã cho - mẫu của phân số mới.
  Giải.

  Qui đồng phân số : 5/6=(5×5)/(6×5)=25/30.
  số tự nhiên a = mẫu của phân số đã cho - mẫu của phân số mới.
  Số tự nhiên a :
  37 – 30 = 7
  Đáp số : a = 7


  Bài 4 (2 đ).
  Tóm tắt.
  • mối liên hệ 1 : Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng.
  • mối liên hệ 2 : Số thứ nhất - Số thứ hai = hiệu.
  • mối liên hệ 3: 2/3 tổng - hiệu = 32
  • mối liên hệ 4∶ (1/2 hiệu )×6 = tổng.

  Kiến thức :
  Từ sơ đồ chữ ta nhận thấy :
  mối liên hệ 3 và 4 ta tìm tổng và hiệu.
  mối liên hệ 1 và 2 ta tìm được hai số.

  Giải.
  Theo đề bài ta có :
  2/3 tổng - hiệu = 32 (1)
  tổng=(1/2 hiệu )×6 = hiệu ×3 (2)
  thế (2) vào (1) ta có :
  2/3 hiệu ×3 - hiệu = 32
  hiệu = 32. Suy ra : tổng = 32×3 = 96

  Theo đề bài ta có :
  Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng = 96 (3)
  Số thứ nhất - Số thứ hai = hiệu = 32 (4)

  Cộng (3) và (4) ta được :
  (Số thứ nhất)×2 = 96 + 32 = 128

  Số thứ nhất = 128 : 2 = 64
  Số thứ hai = 96 – 64 = 32
  Vậy hai số : 64 và 32


  Bài 5 (2 đ).  Kiến thức :
  Cho tam giác ABC có : Đường cao AH = 12m.
  Tăng cạnh đáy 5m thì : Đường cao AH không thay đổi.
  Giải.
  Diện tích diện tích sẽ tăng :
  SABD=(AH×BD)/2=(12×5)/2=30 m2
  Đáp số : 30 m2

  b/  Kiến thức :
  Hình vuông ABCD có AB = BC = CD = DA.
  Sau khi tăng cạnh 3m ta được hình chữ nhật BEFC có S =99 m2
  Giải.
  Cạnh hình chữ nhật BEFC là :
  SBEFC=BC×BE . ta suy ra : 99 = BC × 3 nên BC = 33m.
  Diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu :
  SABCD=BC x BC=33 x 33=1089m2
  Đáp số : 1089m2

  mong sự góp ý của các bạn.
  Trần Thanh Phong
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 06/01/2011 vào lúc 11:23 AM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 526 Bài viết

  • 731 Được cảm ơn

  #29
  Con mình mới học lớp 1, lưu số thầy Phong lại mai mốt cho con theo thầy!
 1. Đọc tiếp trên Webtretho

  • 29 Bài viết

  • 358 Được cảm ơn

  #30
  Bài rất hay cho phụ huynh tham khảo. Năm ngoái con mình cũng thi Trần Đại Nghĩa, thiếu nửa điểm. Đáp số toán làm đúng hết nhưng kết quả chỉ có 7 thôi. Có lẽ cháu trình bày không tốt. Do đó việc trình bày bài thi rất quan trọng, điểm số được tính theo từng bước của bài thi đấy. Good luck!