Trở về giao diện cũ
/
Đánh giá & báo lỗi giao diện mới
Tiểu học

Phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Đến trả lời mới nhất
 • 0 Lượt chia sẻ
 • 58.5K Lượt đọc
 • 157 Trả lời

9 Người đang theo dõi

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #1
  Dạng 2 : toán đố kiến thức về tuổi tổng và hiệu số phần (2 điểm) :
  Phương pháp giải toán tìm tổng (hiệu) số phần :
  • Tính tổng số phần.
  • Tìm giá trị một phần : (tổng giá trị) chia (tổng số phần).
  • Tính giá trị của một đại lượng : (giá trị một phần) nhân (số phần).
  Ví minh họa :bài 4 năm 2006 – 2007 :
  Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?
  Tóm tắt.
  Cha :
  Con :
  Cha :
  Con :
  Kiến thức :
  Hiện tại : tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
  Tương lai : sau 4 năm nữa, tuổi cha và tuổi con đều tăng 4 tuổi. nên :
  tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
  Theo đề bài : tuổi cha = 3 lần tuổi con
  Giải.
  ở tương lai :
  Hiệu số phần :
  3 – 1 = 2 (phần)
  Giá trị một phần :
  32 : 2 = 16(tuổi)
  Số tuổi của cha :
  16 x 3 = 48 (tuổi)
  Số tuổi của con:
  11 x 1 = 16 (tuổi)
  Số tuổi của cha hiện nay :
  48 – 4 = 44 (tuổi)
  Số tuổi của con hiện nay:
  16 – 4 = 12 (tuổi)
  Đáp số : cha 44 tuổi, con 12 tuổi.
  Ví minh họa :bài 4 năm 2005 – 2006 :
  Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?
  Tóm tắt.
  Cha :
  Con :
  Cha :
  Con :
  Kiến thức :
  1. Tương lai :
  • con tăng một đoạn nên cha cũng tăng một đoạn.
  • biết tổng số phần và tổng giá trị nên tính được số tuổi của cha và con.
  2. Sau đó tính được số tuổi của cha và con ở hiện tại.
  Giải.
  ở tương lai :
  tổng số phần :
  5 + 2 = 7 (phần)
  Giá trị một phần :
  91 : 7 = 13 (tuổi)
  Tuổi của cha hiện tại :
  13 x 4 = 52 (tuổi)
  Đáp số : tuổi của cha hiện tại là 52 (tuổi)
  Dặn dò :
  • Về thời gian : cha thêm bao nhiêu tuổi thì con cũng bấy nhiêu tuổi.
  • Tuổi cha – tuổi con = không thay đổi.
  • ở thời điểm nào ta biết : tổng ( hiệu) giá trị và tổng số phần thì ta tính giá trị một phần.
  • Sau đó tính số tuổi theo đề bài.

  Không có gì khó chỉ sợ lòng không bền.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #2
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa

  Năm 2010 - 2011
  Bài 1 (2 đ) : tính
  A=(20,5×0,25+18,225×5):0,05
  B=(5/3-5/6+1/2)/(9/10+13/30)
  Bài 2 (2 đ);
  Tìm ba số tự nhiên biết rằng có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số , một số có 1 chữ số. đồng thời trung bình cộng của ba số đó là 37.
  Bài 3 (2 đ).
  Cho phân số 25/37. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu của phân số đã cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6
  Bài 4 (2 đ).
  Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2 hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.
  Bài 5 (2 đ).
  Một thửa ruộng hình tam giác có chiều cao là 12m. nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m2 ?
  Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích tăng thêm 99 m2. hãy tính diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu khi chưa tăng độ dài?
  Hết
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 22/12/2010 vào lúc 03:52 PM.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #3
  Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa
  Năm 2009 - 2010

  Bài 1 (2đ) tính .
  A=(4,53×0,2+6,165×3):2,5
  B= (2/15+5/3-3/5)/(4(2/3)-2(1/5))
  Bài 2 (2đ)
  Một người bán hàng, lần thứ nhất bán được 1/4 số trứng. lần thứ hai bán được 2/5 số trứng và còn lại 21 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán được bao nhiêu quả ?
  Bài 3 (2đ).
  Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ phân số a/b thì được phân số mới có tỉ số là 5.
  Bài 4 (2đ).
  Ba người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 8 giờ mới xong và người thứ hai làm công việc một mình ấy mất 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc ấy mất bao lâu mới xong ?

  Bài 5 (2đ).
  Cho thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy là 25m. nếu kéo dài cạnh đáy 5m thì diện tích tăng thêm 50m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng.
  hết.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 23/12/2010 vào lúc 09:25 AM.
  5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #4
  Dạng 3 : diện tích các hình (thi luôn luôn cho):
  Phương pháp giải toán :
  • Vẽ hình minh họa cho bài toán (có hình giúp ta tư duy tốt hơn)
  • Thuộc các công thức các hình tam giác, chữ nhật, hình vuông…
  năng hiểu các yếu tố thay đổi(tăng hoặc giảm cạnh, đường cao ...)
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Cho thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy là 25m. nếu kéo dài cạnh đáy 5m thì diện tích tăng thêm 25m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng.
  Tóm tắt.

  hình minh họa link:http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4625229

  Kiến thức :
  Cho tam giác ABC có : cạnh đáy BC = 25m.
  Đường cao AH.
  Tăng cạnh đáy 5m thì : Đường cao AH không thay đổi.
  Diện tích tăng thêm là tam giác ABD có diện tích là 25m2. Nên ta tính được Đường cao AH.
  Giải.
  Độ dài đường cao AH là :
  S_ABD=(AH×BD)/2=>25=(AH×5)/2=>AH=10m
  Diện tích của miếng đất khi chưa mở rộng :
  S_ABC=(AH×BC)/2=(10×25)/2=125m2
  Đáp số :125m2.
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2010 – 2011 :
  Bài 5 (2 đ).
  Một thửa ruộng hình tam giác có chiều cao là 12m. nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m2 ?
  Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích tăng thêm 99 m2. hãy tính diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu khi chưa tăng độ dài?
  Tóm tắt.

  Kiến thức :
  Cho tam giác ABC có : Đường cao AH = 12m.
  Tăng cạnh đáy 5m thì : Đường cao AH không thay đổi.
  Giải.
  Diện tích diện tích sẽ tăng :
  S_ABD=(AH×BD)/2=(12×5)/2=30 m2
  Đáp số : 30 m2


  Kiến thức :
  Hình vuông ABCD có AB = BC = CD = DA.
  Sau khi tăng cạnh 3m ta được hình chữ nhật BEFC có S =99 m2
  Giải.
  Cạnh hình chữ nhật BEFC là :
  s_BEFC=BC×BE . ta suy ra : 99 = BC × 3 nên BC = 33m.
  Diện tích thửa ruộng hình vuông ban đầu :
  S_ABCD=〖BC〗^2=〖33〗^2=1089m^2
  Đáp số : 1089m^2
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2008 – 2009 :
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m. nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm 264m2. tính diện tích thửa đất ấy.
  Tóm tắt.

  Kiến thức :
  Một thửa ruộng hình chữ nhật ABCD có chiều dài AD và chiều rộng là AB.
  Khi chiều dài AD và chiều rộng là AB thêm 4m. phần đất tăng thêm là hình chữ nhật DFEM (hình màu vàng) có :
  Diện tích S = 264m2.
  Chiều rộng là : ME = 4m.
  Sau đó ta tính chiều rộng AB = DC = DM – MC.
  Giải.
  Chiều dài của hình chữ nhật DFEM là :
  m2.
  Chiều rộng AB hình chữ nhật ABCD là :
  AB = DC = DM – MC = 66 – 4 = 62m.
  Chiều dài AD hình chữ nhật ABCD là :
  AD = AB + 8 = 62 + 8 = 70m.
  Diện tích thửa đất ấy :
  S = AB × AD = 62 × 70 = 4340 m2.
  Đáp số : 4340 m2.
  Dặn dò :
  1. Sau khi thay đổi ta xem đại lượng nào thay đổi và đại lượng nào không thay đổi.Chẳng hạn như :
  2. Diện tích tam giác có hai đại lượng là cạnh đáy và đường cao. Khi tăng thêm cạnh đáy thì độ dài cạnh đáy tăng và đường cao không thay đổi.
  3. Các công thức hệ quả :
  4. Diện tích tam giác = (cạnh đáy × đường cao ) : 2
   Suy ra
  : đường cao = (2 × Diện tích tam giác ) : cạnh đáy

  Toi không chèn hình tóm tắt được. có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4625229

  học toán là học cách tư duy
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 23/12/2010 vào lúc 01:21 PM.
  6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #5
  Dạng 4 : Toán năng suất (khó hiểu cho các em đây ):
  Năng suất : khả năng hoàn thành công việc trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…).
  Ý nghĩa : trong 1 giờ (ngày, tháng…) hoàn thành bao nhiêu phần công việc.
  Công thức : N= (1(cv))/t trong đó :
  1 : một công việc cần thực hiện.
  t : thời gian hoàn thành công việc đó.
  Công thức hệ quả :
  Thời gian hoàn thành môt công việc : t=1/N trong đó :
  N : năng suất (số công việc trong một đơn vị thời gian ).
  Số công việc được thực hiện trong thời gian T :
  CV=N×T
  Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ nhé .
  Ví minh họa :bài 4 (2 đ) năm 2008 – 2009 :
  Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 9 giờ mới xong. Hỏi Nếu người thứ hai làm một mình công việc ấy mất mấy giờ mới xong ?
  Tóm tắt.
  có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4643828
  Hai người thợ làm chung 1CV :


  Người thứ nhất :


  Người thứ hai :

  Kiến thức :
  Năng suất chung số công việc hai người thợ hoàn thành) : Nchung = N1 + N2.
  Năng suất Người thứ nhất : N1.

  Năng suất Người thứ hai : N2.
  Giải.
  Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ :
  1/6 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ :
  1/9 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ :
  1/6-1/9=1/18 (công việc).
  Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc :
  1 : 1/18 = 18 giờ.
  Đáp số : 18 giờ.
  Ví minh họa :bài 4 (2 đ) năm 2009 – 2010 :
  Ba người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 8 giờ mới xong và người thứ hai làm công việc một mình ấy mất 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc ấy mất bao lâu mới xong ?

  Tóm tắt.
  Ba người thợ làm chung 1CV :


  Người thứ nhất :


  Người thứ hai :


  Người thứ ba :
  Kiến thức :
  Năng suất chung số công việc hai người thợ hoàn thành) : Nchung = N1 + N2.+ N3 .
  Năng suất Người thứ nhất : N1.
  Năng suất Người thứ hai : N2.
  Năng suất Người thứ ba: N3.
  Giải.
  Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ :
  1/3 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ :
  1/8 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ :
  1/12 (công việc).
  Số công việc của người thợ thứ ba làm trong 1 giờ :
  1/3-1/8-1/12=1/8 (công việc).
  Thời gian người thợ thứ ba làm một mình xong công việc :
  1 : 1/8 = 8 giờ.
  Đáp số : 8 giờ.
  Ví minh họa :bài 5 (2 đ) năm 2006 – 2007 :
  Hai người thợ Thành và Long cùng làm chung một công việc theo dự định 6 ngày thì xong. Làm chung được 4 ngày thì Thành bị bệnh phải nghĩ, long phải làm một mình trong 5 ngày nữa thì mới xong. Hỏi nếu làm một mình cả công việc thì mỗi người mất bao nhiêu ngày?
  Tóm tắt.
  Dự định:
  Thành và Long làm chung 1CV :

  thực hiện :
  Thành và Long làm chung 1CV  Thành nghĩ và Long làm :
  Kiến thức :
  Dự định : tìm năng suất chung của Thành và Long : Nchung = N1 + N2.
  Thực hiện chia thành hai giai đoạn :
  Thành và Long làm chung trong 4 ngày : tìm số công việc làm chung : (thời gian) x (năng suất).
  Suy ra : số công việc còn lại.
  Thành nghĩ và Long làm một mình số công việc còn lại. tìm năng suất của Long : N2.
  Cuối cùng tìm năng suất của Thành : N1.
  Giải.
  Số công việc của Thành và Long làm chung trong 1 ngày :
  1/6 (công việc).
  Số công việc của Thành và Long làm chung trong 4 ngày :
  1/6×4=2/3 (công việc).
  Số công việc còn lại Long làm một mình:
  1- 2/3=1/3(công việc).
  Số công việc của Long làm trong 1 ngày :
  1/3:5=1/15 (công việc).
  Số công việc của Thành làm trong 1 ngày :
  1/6-1/15=1/10 (công việc).
  Thời gian Thành làm một mình xong công việc :
  1 : 1/10 = 10 ngày.
  Thời gian Long làm một mình xong công việc :
  1 : 1/15 = 15 ngày.
  Đáp số : Thành : 10 ngày ; Long : 15ngày..
  Dặn dò :
  Khái niệm và công thức về năng suất để chúng ta tư duy và đơn gian bài toán. Khi trình bày chúng ta nói lại cho rõ ràng.

  có hình : http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/4643828
  "Có chí thì nên"
  5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 320 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #6
  Cảm ơn tranthanhphong nhé
  Mang mây cái này về nghiên cứu cũng tốt cho con trẻ đây

  • 586 Bài viết

  • 8,996 Được cảm ơn

  #7
  Cảm ơn tranthanhphong đã nhiệt tình nhé. Tiện đây mình muốn hỏi bạn kinh nghiệm cho con thi TDN. Theo mình biết bạn là GV tiểu học đúng không? Năm nay mình có con học lớp 5 cũng đang học hành cùng con và ôn luyện trong tư thế chuẩn bị. Mình muon được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ GV có tâm huyết như bạn! Cám ơn bạn!

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #8
  Bạn đúng là một PH hiện đại cũng con học tập.Bạn và tôi cũng hiểu rằng : "Dạy - Hành - Hiện thức theo suy nghĩ theo con trẻ". cho nên chúng ta phải hiểu chúng suy nghĩ gì và muốn gì. tôi cho ra một định lí mà ai cũng biết là :điều kiện cần " ta là bạn của con" điều kiện đủ là : "Ta là cha - mẹ của con".
  kinh nghiệm của ông cha ta : "HỌC - HÀNH".
  "Học" : cái mới , sữa sai cái củ. từ cái căn bản đến cái nâng cao. suy nghĩ từ đơn giản đến phức tập và phân cái phức tập thành nhiều cái đơn giản.
  "Hành" : thực hiện cái mới học nhiều lần trở thảnh thói quen, dần dần trở thành kinh nghiệm đồng thời kết hợp với cái củ cho ra sự sáng tạo.
  Bạn đánh giá xem con bạn kiến thức căn bản : tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số và số thập phân có sai số không và thời gian thực thiện phép tinh. phần quan trọng là suy luận ở các bài toán đố.

  Chúc con bạn phát triển.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi tranthanhphong; 27/12/2010 vào lúc 11:06 AM.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 586 Bài viết

  • 8,996 Được cảm ơn

  #9
  Cám ơn bạn! Con mình nói chung về tố chất thì OK, Bé đang theo học ở 218 (lớp chuyên). Tuy nhiên về nhận xét của mình thì bé chưa thật sự "ổn lắm" có nghĩa vẫn tồn tại một số sai sót nhỏ khi làm bài thi. Theo kinh nghiệm của bạn để giảm những sai sót của bé mình phải làm sao? nếu làm riêng những bài cộng trừ nhân chia thì không sai vì bé quan tâm đến sự cẩn thận. Tuy nhiên khi thực hiện các bài toán giải, mình không biết vì vội vàng hay độ tập trung của bé đã ảnh hưởng đến việc làm bài. Ví dụ khi tính chiều dài hình chữ nhật xong đến chiều rộng nhưng lới giải của bé vẫn ghi chiều dai là ( sai sót rất nhỏ , nhưng GV khó sẽ không thể thông cảm và bị trừ điểm thật oan uổng). Ngoai ra việc tính nhẩm thiếu số không, có lẽ do bé đã bị thói quen thích làm bài thật nhanh trước các bạn. Nói chung sai sót không nằm trong phạm vi kiến thức mà thường lọt vào xác xuất ẩu hay cẩn thận, nên người làm mẹ tôi rất hồi hộp lo lắng mỗi lần cháu làm bài thi hay kiểm tra.

  • 61 Bài viết

  • 80 Được cảm ơn

  #10
  Tôi xin múa rìu qua mắt thợ vậy.chúng ta học toán không phải đơn thuần là tính toán, ý nghĩa chính của toán học là phương pháp để giải quyết một vần đề (bài toán) kết hợp với các phép tính và tính chất của các số để cho ra một kết quả chính xác phản ánh đúng thực tế. Để giải quyết một bài toán (vấn đề) chúng ta thường thực hiện bốn bước sau :
  Bước 1 : thu thập thông tin.
  GT: bài toán cho về đối tượng gì, bao nhiêu đối tượng và các tính chất của đối tượng này.
  kL : yêu cầu của bài toán muốn người giải thực hiện là gì.
  trong bước này người giải bài phải dùng các giác quan để thu thập thông tin. chẳng hạn : dùng mắt để quan sát, dùng miệng để đọc nhẩm, dùng tai để nghe đọc đề.v.v...qua các giác quan này các thông tin được truyền vào não bộ, não bộ cho ra phản xạ (kết quả hay hướng giải quyết bài toán) đây chính là bước 2.
  Bước 2 : phân tích và cho ra kết quả hay hướng giải quyết bài toán.
  Đây là bước "học" : có các trình hợp sau đây :
  người giải không có hướng giải quyết bài toán hay kết quả có nghĩa là ta chưa biết.cho nên phải học.
  người giải có hướng giải quyết bài toán nhưng không ra kết quả.có nghĩa là :người giải toán có kiến thức không đầy đủ, cho nên phải xem lại kiến thức đã học.
  Bước 3 : hành động.
  trình bày cách giải quyết bài toán một cách hợp lí mang tính logic.cuối cùng cho ra đáp số.
  Bước 4 : kiểm tra.(rút ra kinh nghiệm)
  thử lại kết quả.
  Rút ra một kinh nghiệm giải bài.
  Tóm lại, người giải bài toán phải đọc kĩ đề để hiểu dụng ý của tác giả bài toán. Ta phải tìm được ý chốt của bài toán, sau đó sắp xếp trình bày ý nào trước và ý nào sau.
  Trong giáo dục, mỗi tình huống có những cách giải quyết khác nhau. Qua hai tình huống của bạn cung cấp thì sai sót của con bạn và bạn không nhỏ đâu. “Ví dụ khi tính chiều dài hình chữ nhật xong đến chiều rộng nhưng lới giải của bé vẫn ghi chiều dai là” . Con bạn có thể không nắm rõ các khai niệm bởi vì khi tính được chiều dài rồi thì cạnh còn lại không là chiều dài được.cho nên trước khi bạn giải cho con bạn một bài toán nào đó thì bạn nên cung cấp cho con bạn các khái niệm liên quan về đối tượng trong bài toán ( định nghĩa, tính chất, đặc điểm …), sau đó là cách trình bày một cách logic. Bạn nên nhớ “sai một li đi ngàn dặm”.
  “việc tính nhẩm thiếu số không” .trong tính toán con số là phải chính xác. Khi tính toán cần phải bình tỉnh không quá cẩn thận cũng không quá tập trung dể sai số. “trật con dấu bán con trâu”.
  Bạn quá chủ quan, bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và lạc quan. bởi vì chúng ta vì mục đính giáo dục con trẻ.
  4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)