• 41 Lượt chia sẻ
 • 259K Lượt đọc
 • 1.46K Trả lời

36 Người đang theo dõi

  • 160 Bài viết

  • 123 Được cảm ơn

  #391
  Trích dẫn Nguyên văn bởi phoenix_love Xem bài viết
  Trời ơi, sao bài về nhà của tụi nhỏ lại thế này nhỉ? Giải mãi không ra, mọi người giúp em với:
  Bài 1: Trong kho có 320 tấn gạo nếp và 60 tấn gạo tẻ. Hỏi số gạo tẻ bằng bao nhiêu phần trăm so với số gạo trong kho
  A. 25% B. 24% C.20% D.22%
  [Em nghi bài này sai đề, phải là 80 tấn gạo tẻ]

  Bài 2: Hai người thợ nhận được số tiền công là 900 000. Hai người đi mua sắm, người thứ nhất tiêu hết 2/3 số tiền của anh ta; người thứ 2 tiêu hết 5/9 số tiền của anh ta. Số tiền người thứ 2 còn lại hơn số tiền người thứ nhất còn lại 40 000.
  a, Hỏi tiền công của mỗi người là bao nhiêu?
  b, Hỏi mỗi người đã tiêu bao nhiêu tiền?
  [Hiz, bài này em làm kết quả ra cũng lẻ lắm ]
  Bài 1:
  Không tìm được kết quả giống đáp án
  ( 60x100 / ( 320 + 60 ) = 15,789473 )
  Bài 2:
  Giải
  Phân số chỉ số tiền còn lại của người thứ nhất :
  3/3 – 2/3 = 1/3 ( số tiền )
  Phân số chỉ số tiền còn lại của người thứ hai là:
  9/9 – 5/9 = 4/9 ( số tiền )
  Theo đề bài ta có:
  1/3 = 4/9 – 40000
  Nếu lấy số tiền của người thứ hai làm đơn vị thì số tiền của người thứ nhất là:
  ( 4/9 – 40000 ) : 1/3 = 4/3 – 120000
  Tổng số tiền hai người là:
  4/3 – 120000 + 3/3 = 900000
  Hay:
  7/3 ( số tiền ) = 1020000 ( đồng )
  Số tiền công của người thứ hai là:
  1020000: 7/3 = 437142,85 ( đồng )
  Só tiền người thứ hai tiêu là:
  437142,85 x 5/9 = 242857,13 ( đồng )
  Số tiền công của người thứ nhất là:
  900000 – 437142,85 = 462857,15( đồng )
  Số tiền người thứ nhất tiêu là:
  462857,15 x 2/3 = 308571,43 ( đồng )
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 114 Bài viết

  • 111 Được cảm ơn

  #392
  Cảm ơn 2 bác chứ, chờ cô giáo phản hồi ra sao chứ làm gì có cái đề nào lẻ thế này @@

  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #393
  Giải dùm bài này với :
  Có hai kho thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150% số thóc trongkho B. Nếu chuyển 4500kg thóc từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc trong kho A bằng 87,5% số thóc trong kho B. Tính tổng số thóc trong hai kho.

  • 114 Bài viết

  • 111 Được cảm ơn

  #394
  Trích dẫn Nguyên văn bởi kimdong2700 Xem bài viết
  Giải dùm bài này với :
  Có hai kho thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150% số thóc trongkho B. Nếu chuyển 4500kg thóc từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc trong kho A bằng 87,5% số thóc trong kho B. Tính tổng số thóc trong hai kho.

  Gọi số thóc ở kho B là x (kg) thì số thóc ở kho A là x*150% (kg)
  Ta có x*150% - 4500 = (x + 4500)*87,5%
  --> x*62,5% = 8437,5
  --> x = 13500 (kg)
  Vậy số thóc ở kho B là 13500 kg và số thóc ở kho A là 20250 kg.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #395
  Cảm ơn bạn.

  • 160 Bài viết

  • 123 Được cảm ơn

  #396
  Trích dẫn Nguyên văn bởi kimdong2700 Xem bài viết
  Giải dùm bài này với :
  Có hai kho thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150% số thóc trongkho B.
  Nếu chuyển 4500kg thóc từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc trong kho A bằng 87,5% số thóc trong kho B. Tính tổng số thóc trong hai kho.

  Giải
  150/100 = 3/2
  87,5/100 = 875/1000 = 7/8
  Lúc đầu số thóc ở kho A = 3/2 số thóc kho B hay A = 3/5 Tổng số thóc.
  Sau khi chuyển 4500 kg thóc sang kho B thì số thóc kho A = 7/8 số thóc kho B hay A = 7/15 Tổng số thóc.
  Phần hơn kém này chính là 4500 kg thóc.
  Phân số chỉ 4500 kg thóc là:
  3/5 - 7/15 = 2/15 ( Tổng số thóc )
  Tổng số thóc trong kho có là:
  4500: 2/15 = 33750 ( kg )
  Đáp số:
  33750kg
  Chỉnh sửa lần cuối bởi nguoithusau; 23/04/2012 vào lúc 07:55 PM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 48 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #397
  Tiếp tục nhờ các bác giải giùm:

  Bài 1: Tìm số có 2 chữ số ab biết ab x ba = 1855.

  Bài 2: Người ta trộn 1 lít cồn 90 độ với lít cồn 50 độ . Hỏi dung dịch cồn mới có nồng độ bao nhiêu.

  Bai 3: 3 người thợ làm chung một công việc thì hoàn thành trong 5 giờ. Nếu người thứ nhất làm 1 mình thì hoàn thành công việc đó trong 20 giờ.Hỏi nếu người thứ 3 làm một mình thì hoàn thành trong bao nhiêu giờ biết năng suất làm việc của người thứ ba bằng 125% năng suất làm việc của người thứ 2.

  Bai 4: trong các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2013 có bao nhiêu số không chia hết cho 3

  Bai 5: Cho dãy số 0;1;3;6;10...Hỏi số hạng thứ 45 của dãy là số nào.

  Mẹ cháu cảm ơn nhiều

  • 48 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #398
  Tiếp tục nhờ các bác giải giùm:

  Bài 1: Người ta trộn 1 lít cồn 90 độ với lít cồn 50 độ . Hỏi dung dịch cồn mới có nồng độ bao nhiêu.

  Bai 2: 3 người thợ làm chung một công việc thì hoàn thành trong 5 giờ. Nếu người thứ nhất làm 1 mình thì hoàn thành công việc đó trong 20 giờ.Hỏi nếu người thứ 3 làm một mình thì hoàn thành trong bao nhiêu giờ biết năng suất làm việc của người thứ ba bằng 125% năng suất làm việc của người thứ 2.

  • 114 Bài viết

  • 111 Được cảm ơn

  #399
  Trích dẫn Nguyên văn bởi dunglytrang Xem bài viết
  Tiếp tục nhờ các bác giải giùm:

  Bài 1: Người ta trộn 1 lít cồn 90 độ với lít cồn 50 độ . Hỏi dung dịch cồn mới có nồng độ bao nhiêu.

  Bai 2: 3 người thợ làm chung một công việc thì hoàn thành trong 5 giờ. Nếu người thứ nhất làm 1 mình thì hoàn thành công việc đó trong 20 giờ.Hỏi nếu người thứ 3 làm một mình thì hoàn thành trong bao nhiêu giờ biết năng suất làm việc của người thứ ba bằng 125% năng suất làm việc của người thứ 2.
  Bài 1: 1 lít cồn 90 độ có nghĩa là trong 1 lít dung môi có 90% cồn [hình như là etanol]
  như vậy khi trộn 1 lít cồn 90 độ với 1 lít cồn 50 độ ta có 2 lít cồn ta được dung dịch mới có nồng độ cồn 70.

  Bài 2: Trong 1 giờ, cả 3 người làm được 1/5 khối lượng công việc.
  Trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1/20 khối lượng công việc
  --> Trong 1 giờ người thứ 2 + người thứ 3 làm được: 1/5 - 1/20 = 3/20 khối lượng công việc.
  Nếu người thứ 2 trong 1 giờ làm được x khối lượng công việc thì người thứ 3 làm được 125%*x = 5/4*x khối lượng công việc --> Gọi khối lượng công việc người thứ 3 làm trong 1 giờ là a thì của người thứ 2 sẽ là 4/5*a
  Ta có: a + 4/5 a = 3/20
  9/5*a = 3/20
  --> a = 1/12
  (Trong 1 giờ người thứ 3 làm được 1/12 khối lượng công việc)
  Vậy người thứ 3 làm 1 mình thì sẽ hoàn thành trong 12 giờ.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi phoenix_love; 24/04/2012 vào lúc 11:02 AM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #400
  Cảm ơn bạn.