• 41 Lượt chia sẻ
 • 258K Lượt đọc
 • 1.46K Trả lời

36 Người đang theo dõi

  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #271
  Xin chào , mình tên là Tài.
  Nhờ bạn chỉ tiếp hai bài toán tiếp theo

  Bài 1 : Hình tam giác ABC có cạnh đáy BC là 20 cm . Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 60 cm2. Tính diện tích của hình tam giác lúc đầu và sau khi tăng?

  Bài 2 : Một thửa ruộng có trung bình cộng hai đáy là 39 cm . Đáy lớn hơn đáy bé 14m , chiều cao bằng 1/2 đáy lớn.
  a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó.
  b) Nếu mở rộng đáy lớn thêm 4m thì diện tích thửa ruộng đó tăng thêm bao nhiêu mét vuông?

  • 160 Bài viết

  • 123 Được cảm ơn

  #272
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tai01022001 Xem bài viết
  Xin chào , mình tên là Tài.
  Nhờ bạn chỉ tiếp hai bài toán tiếp theo

  Bài 1 : Hình tam giác ABC có cạnh đáy BC là 20 cm . Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 60 cm2. Tính diện tích của hình tam giác lúc đầu và sau khi tăng?

  Bài 2 : Một thửa ruộng có trung bình cộng hai đáy là 39 cm . Đáy lớn hơn đáy bé 14m , chiều cao bằng 1/2 đáy lớn.
  a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó.
  b) Nếu mở rộng đáy lớn thêm 4m thì diện tích thửa ruộng đó tăng thêm bao nhiêu mét vuông?
  Giải
  Bài 1:
  Chiều cao của tam giác tăng thêm cũng chính là chiều cao của tam giác ABC là:
  60 x 2 : 5 = 24 ( cm )
  Diện tích tam giác ABC lúc đầu là:
  20 x 24 : 2 = 240 ( cm2 )
  Diện tích tam giác ABC sau khi tăng là:
  240 + 60 = 300 ( cm2 )
  Đáp số:
  240 cm2 và 300 cm2
  Bài 2:
  Tổng hai đáy là:
  39 x 2 = 78 ( m )
  Đáy lớn hình thang là:
  ( 78 + 14 ) : 2 = 46 ( m )
  Chiều cao hình thang là:
  46 : 2 = 23 ( m )
  Diện tích hình thang là:
  78 x 23 : 2 = 897 ( m 2 )
  Phần tăng thêm là hình tam giác có đáy là 4m và chiều cao bằng chiều cao hình thang.
  Diện tích thửa ruộng tăng thêm là:
  4 x 23 : 2 = 46 ( m2 )
  Đáp số:
  a / 897 m2
  b/ 46 m2

  • 199 Bài viết

  • 88 Được cảm ơn

  #273
  Các bố mẹ thông thái giải giup em bài này ah!
  Bác Tâm mang xoài ra chợ bán, nếu mmooix hộp 10 quả thì còn thừa 8 quả, nếu mỗi hộp 12 quả thì còn thiếu 4 quả thì đầy các hộp. Hỏi bác Tâm có bao nhiêu quả xoài, biết số xoài của bác nhiều hơn 200 quả và ít hơn 300 quả.

  • 328 Bài viết

  • 689 Được cảm ơn

  #274
  Trích dẫn Nguyên văn bởi NhimTom Xem bài viết
  Các bố mẹ thông thái giải giup em bài này ah!
  Bác Tâm mang xoài ra chợ bán, nếu mmooix hộp 10 quả thì còn thừa 8 quả, nếu mỗi hộp 12 quả thì còn thiếu 4 quả thì đầy các hộp. Hỏi bác Tâm có bao nhiêu quả xoài, biết số xoài của bác nhiều hơn 200 quả và ít hơn 300 quả.
  Gọi số xoài là abc (gạch trên)
  a = 2
  b < 10
  c = 8
  Ta có abc = 2b8 = 2b x 10 + 8
  2b x 10 chia hết cho 12 ----> 2b chia hết cho 12 (tức là chia hết cho 3 và 4)
  ---> b = 4
  abc = 248
  Vậy, bác Tâm có 248 quả xoài.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 48 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #275
  Nhờ các bác giải giúp mẹ con cháu bài sau:

  Bai 1: Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, có diện tích 60cm2, đáy AB=1/3CD. Nối B với D. Kéo dài DA và CB cắt nhau ở M.
  a) Tính S BDC;
  b)Tính S ABM;
  c) Chứng minh MB/MC=MA/MD.

  Bai 2: Tim chữ số hàng đơn vị của A= 13x13x13....x13 (có 2011 thừa số 13).

  Xin cảm ơn.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi dunglytrang; 06/02/2012 vào lúc 11:11 PM.

  • 328 Bài viết

  • 689 Được cảm ơn

  #276
  Bai 1: Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, có diện tích 60cm2, đáy AB=1/3CD. Nối B với D. Kéo dài DA và CB cắt nhau ở M.
  a) Tính S BDC;
  b)Tính S ABM;
  c) Chứng minh MB/MC=MA/MD.
  a. Diện tích tam giác BDC = 3/4 diện tích hình thang ABCD = 45 cm2.

  c. * Tam giác MBD = 1/3 MCD (chung đáy MD và đường cao BA = CD/3)
  ---> MB/MC = 1/3
  * Xét tỉ lệ các cặp cạnh tương ứng của 2 tam giác vuông MAB và MCD, ta có:
  MB/MC = 1/3
  AB/CD = 1/3
  ---> MA/MD = 1/3
  Vậy, MB/MC=MA/MD = 1/3

  b. Diện tích Tam giác ABD = 1/4 diện tích hình thang ABCD = 15 cm2.
  Tam giác ABM = 1/3 tam giác MBD = 1/2 tam giác ABD
  ---> Diện tích tam giác ABM = 15/2 = 7,5 (cm2).

  Bai 2: Tim chữ số hàng đơn vị của A= 13x13x13....x13 (có 2011 thừa số 13).
  Ta thấy thừa số thứ nhất (có chữ số hàng đơn vị là 3) khi nhân với 4 thừa số tiếp theo thì được kết quả có chữ số hàng đơn vị là 3.
  Như vậy cứ tiếp tục nhân với 4 thừa số tiếp theo thì lại lặp lại kết quả có chữ số hàng đơn vị là 3.
  Số lần lặp lại là: (2011 - 1)/4 = 502 (dư 2).
  Vậy chữ số hàng đơn vị của A sẽ là số 7.
  P/S: Mẹ nó thử lại giúp tớ bằng cách nhân thủ công xem có đúng không nhé
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 120 Bài viết

  • 97 Được cảm ơn

  #277
  Các bác giải giúp em bài toán lớp 5 này với:
  Cho hình tam giác ABC. M là điểm giữa AB, N là điểm giữa AC. Cạnh BC dài 20cm. Tính đoạn MN. (Chỉ giải bằng kiến thức lớp 5 thôi ạ). Xin đa tạ nhiều nhiều.

  • 46 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #278
  Nhờ các Anh/Chị giả dùm em bài này.
  Một ô tô đi từ A qua B để đến C mất 8 giờ. Thời gian đi từ A đến B gấp 3 lần thời gian đi từ B đến C. Quãng đường đi từ A đến B dài hơn quãng đường đi từ B đến C là 130Km. Biết
  rằng muốn đi được đúng thời gian đã định, Từ B đến C Ô Tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h. Hỏi quãng đường BC dài bao nhiêu Km?

  • 160 Bài viết

  • 123 Được cảm ơn

  #279
  Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphieu Xem bài viết
  Nhờ các Anh/Chị giả dùm em bài này.
  Một ô tô đi từ A qua B để đến C mất 8 giờ. Thời gian đi từ A đến B gấp 3 lần thời gian đi từ B đến C. Quãng đường đi từ A đến B dài hơn quãng đường đi từ B đến C là 130Km. Biết
  rằng muốn đi được đúng thời gian đã định, Từ B đến C Ô Tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h. Hỏi quãng đường BC dài bao nhiêu Km?
  Giải
  Thời gian đi từ A đến B gấp 3 lần thời gian đi từ B đến C.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1 + 3 = 4 ( phần )
  Thời gian đi từ B-C là:
  8 : 4 = 2 ( giờ )
  Thời gian đi từ A - B là:
  2 x 3 = 6 ( giờ )
  Nếu như đi từ B với vận tốc cũ thì sau 2 giờ ô tô chỉ tới được một quãng đường ( gọi là BD ) cách C là:
  5 x 2 = 10 ( km )
  Do đó đoạn đường A-B dài hơn đoạn BD là:
  130 + 10 = 140 ( km )
  Suy ra với vận tốc lúc đầu ô yô đã đi 140km trong:
  6 - 2 = 4 ( giờ )
  Vận tốc lúc đầu của ô tô là:
  140 : 4 = 35 ( km/giờ )
  Quãng đường BD dài:
  35 x 2 = 70 ( km )
  Q uãng đường BC dài:
  70 + + 10 = 80 ( km )
  Đáp số: 80km
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 328 Bài viết

  • 689 Được cảm ơn

  #280
  Tớ bổ sung thêm cách này:
  Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphieu Xem bài viết
  Nhờ các Anh/Chị giả dùm em bài này.
  Một ô tô đi từ A qua B để đến C mất 8 giờ. Thời gian đi từ A đến B gấp 3 lần thời gian đi từ B đến C. Quãng đường đi từ A đến B dài hơn quãng đường đi từ B đến C là 130Km. Biết
  rằng muốn đi được đúng thời gian đã định, Từ B đến C Ô Tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h. Hỏi quãng đường BC dài bao nhiêu Km?
  Thời gian đi quãng đường BC là: 8/(3+1) = 2 (giờ)
  Quãng đường BC dài hơn 1/3 quãng đường AB là: 5x2 = 10 (km)
  Sơ đồ:
  A-B|----------|----------|----------|
  B-C|----------|---|
  1/3 quãng đường AB là: (130+10)/2 = 70 (km)
  Quãng đường BC là: 70+10 = 80 (km)
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)