• 18 Lượt chia sẻ
 • 613K Lượt đọc
 • 2.13K Trả lời

53 Người đang theo dõi

  • 33 Bài viết

  • 25 Được cảm ơn

  #381
  nhờ các mẹ giải hộ giúp bài toán này với: tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào bên trái và một chữ số 1 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 23 lần số phải tìm.

  • 59 Bài viết

  • 46 Được cảm ơn

  #382
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhonngoan Xem bài viết
  nhờ các mẹ giải hộ giúp bài toán này với: tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào bên trái và một chữ số 1 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 23 lần số phải tìm.
  Gọi số phải tìm là ab ( a<9, b<9, a#0)
  Theo bài ra ta có:
  1ab1 = 23 x ab
  1000+10x ab +1 = 23 x ab (cấu tạo số)
  1001 = 23 x ab - 10 x ab
  1001 = 13 x ab
  ab = 10001 : 13
  ab = 77
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 5,280 Bài viết

  • 24,444 Được cảm ơn

  #383
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhonngoan Xem bài viết
  nhờ các mẹ giải hộ giúp bài toán này với: tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào bên trái và một chữ số 1 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 23 lần số phải tìm.
  Gợi ý:

  thêm một chữ số 1 vào bên phải: gấp 10 số đó lên rồi + 1
  thêm một chữ số 1 vào bên trái : cộng thêm váo số đó 1000

  |---|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

  Phần màu đỏ là 1000 + 1 =1001 chiếm 13 phần

  vậy số đó là 1001 : 13 = 77
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 33 Bài viết

  • 25 Được cảm ơn

  #384
  bài 2
  : tìm tổng của 7 số hạng đầu tiên của dãy số sau: 2,7,22,67,...
  bài 3: tìm một số có 3 chữ số , biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm của số đó thì số đó giảm đi 7 lần

  • 176 Bài viết

  • 54 Được cảm ơn

  #385
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhonngoan Xem bài viết
  nhờ các mẹ giải hộ giúp bài toán này với: tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào bên trái và một chữ số 1 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 23 lần số phải tìm.
  Mình không biết các cháu lớp 4 đã học cấu trú số chưa nhỉ. Nếu chưa học thì mình tử giải bằng pp lý luận xem sao nhé:
  gọi số cần tìm là ab (có gạch ngang trên đầu nhé)

  Khi viết thêm số 1 vào bên trái và số 1 vào bên phải thì số mới là 1ab1. lúc này a đứng ở hàng tăm và b đứng ở hàng chục. Xét phép chia 1ab1 : 23 = ab tức là 23 * ab = 1ab1
  Đặt phép tính theo cột dọc ta có phép tính
  ab
  *
  23
  -----
  1ab1

  Chỉ có trường hợp duy nhất b = 7 thì khi nhân với 3 sẽ cho kết quả ở hàng đơn vị là 1.
  thay b = 7 vào ta lại có

  23
  *
  a7
  -----
  161
  +
  ....
  ---------
  1a71
  Để kết quả có hàng chục là 7 thì số cổng với số 6 ở hàng trên chỉ có thể là số 1, tức là a* 3 xho kết quả có hàng đơn vị là 1 nên a cũng chỉ có thể là 7
  Vậy số cần tìm là ab=77
  Thử lại: 1771 = 23 * 77 (đúng)


  * Còn nếu các cháu đã học cấu trúc số thì tà có thể giải bằng cách đơn giản hơn:
  Số mới là 1ab1 gấp 23 lần số cũ ab tức là:
  1000 + 10* ab + 1 = 23 * ab
  1001 = 13 * ab
  ==> ab = 1001 : 13 = 77
  Chỉnh sửa lần cuối bởi titt; 09/11/2009 vào lúc 10:47 PM.

  • 10 Bài viết

  • 9 Được cảm ơn

  #386
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhonngoan Xem bài viết
  bài 2
  : tìm tổng của 7 số hạng đầu tiên của dãy số sau: 2,7,22,67,...
  bài 3: tìm một số có 3 chữ số , biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm của số đó thì số đó giảm đi 7 lần
  Em giải thử nhé
  Bài 2. Số đứng sau bằng số đứng trước nhân ba rồi cộng thêm 1. Do đó, ba số tiếp theo sẽ là 202, 607, 1822.
  Cộng 7 số đó lại là okie.
  Bài 3. Gọi số ban đầu là abc. Theo đề, ta có abc = 7 x bc. Ta thấy 7 x c có tận cùng là c nên c = 0 hoặc c = 5.
  Nếu c = 0 thì 7 x b bằng ab tức là số (có hai chữ số) có tận cùng là b nên b=5 và từ đó a = 3. Suy ra abc=350.
  Nếu c=5 thì 7 x b nhớ 3 bằng ab. Ta tìm số b sao cho khi nhân với 7 rồi cộng thêm 3 lại được số (có hai chữ số ) có chữ số tận cùng là b. Tuy nhiên thử trực tiếp với b=0,1,2,...,9 thì không thấy số nào thỏa mãn.
  Vậy chỉ có duy nhất một số thỏa mãn đề bài là 350.

  • 5,280 Bài viết

  • 24,444 Được cảm ơn

  #387
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mekhonngoan Xem bài viết
  bài 2

  bài 3: tìm một số có 3 chữ số , biết rằng nếu xóa chữ số hàng trăm của số đó thì số đó giảm đi 7 lần

  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  |--------|

  Xét ví dụ:
  156 =100 + 56
  378 = 300 + 78

  Nhận xét khi bỏ chữ số hàng trăm thì số còn lại sẽ nhỏ hơn số ban đầu số đơn vị chia hết cho 100 , đó là các số:

  100,200,300,400,500,600,700,800,900

  Nhìn sơ đồ ta thấy số phần chênh lệnh giữa số ban đầu và số sau khi bỏ bớt là 7 – 1 =(6 phần)

  Vậy số đơn vị bị bớt ra chỉ có thể là một số chia hết cho 6 và thương phải <10

  Kiểm tra dãy số trên ta chỉ chọn đựơc kết quả là 300

  Vậy chữ số hàng trăm là 3

  Số còn lại sau khi bỏ chữ số hàng trăm là 300 : 6 =50

  Số đó là 350

  -------
  Té xỉu :Crying::Crying:

  • 46 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #388
  có mẹ nào biết lò luyện thi vào trường Am không ạ?

  • 44 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #389
  mẹ nó đến lò cô Hằng trường ams, lò đấy nằm trong ngõ gần cafe Hầm ở nguyễn chí thanh
  Thiên thượng nguyện tác tỷ dực điểu
  Địa hạ nguyện vi liên lý chi

  • 33 Bài viết

  • 25 Được cảm ơn

  #390
  Nhờ các mẹ giải hộ: Bài 1) Hiệu 2 phân số là 4/5, thương của 2 phân số đó là 4/5.Tìm 2 phân số đó
  Bài 2) Hai phân số có tổng là 14/45, tỉ số của 2 phân số đó là 9/5. Tìm 2 phân số đó
  Bài 3) 1 cửa hàng bán 1 tấm vải. Lần đầu bán 1/3 tấm vải, lần 2 bán 1/5 tấm vải. Lần 3 bán 14 mét vải thì hết. Hỏi:
  Tấm vải dài bao nhiêu mét?
  Mỗi lần bán bao nhiêu mét vải?
  Bài 4) Biết 4/5 bể chứa 800 lít nước. Người ta cho nước vào bể bằng 1 vòi mà cứ 2 phút chảy 8 lítnước. Hỏi khi bể không có nước thì mở vòi trong bao lâu thì hết 3/5 bể?