• 6 Lượt chia sẻ
 • 63.6K Lượt đọc
 • 292 Trả lời

18 Người đang theo dõi

  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #161
  Giải hộ mình mấy bài tập này với. Cảm ơn mọi người!
  Bài 1: Mẹ mang bán cam và táo, biết 1/8 số cam bằng 1/6 số táo và bằng 26 quả. Vậy mẹ đã bán tất cả...... quả cam và táo.
  Bài 2:Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và giảm số bị chia đi 8 đơn vị thì thương bằng 7 và không dư. Số chia và số bia chia lần lượt là........; .........
  Bài 3: Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3. Số chia và số bị chia lần lượt là.........;..........
  Bài 4: Một phép chia có số chia là 7, số dư là 4. Hỏi cần thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để phép chia đó là phép chia hết và thương tăng 2 đơn vị?
  Bài 5: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy: Ngăn thứ nhất có........ quyển sách?
  Ngăn thứ hai có ........ quyển sách?

  • 2,015 Bài viết

  • 5,998 Được cảm ơn

  #162
  Trích dẫn Nguyên văn bởi momang30 Xem bài viết
  Giải hộ mình mấy bài tập này với. Cảm ơn mọi người!
  Bài 1: Mẹ mang bán cam và táo, biết 1/8 số cam bằng 1/6 số táo và bằng 26 quả. Vậy mẹ đã bán tất cả...... quả cam và táo.
  Bài 2:Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và giảm số bị chia đi 8 đơn vị thì thương bằng 7 và không dư. Số chia và số bia chia lần lượt là........; .........
  Bài 3: Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3. Số chia và số bị chia lần lượt là.........;..........
  Bài 4: Một phép chia có số chia là 7, số dư là 4. Hỏi cần thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để phép chia đó là phép chia hết và thương tăng 2 đơn vị?
  Bài 5: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy: Ngăn thứ nhất có........ quyển sách?
  Ngăn thứ hai có ........ quyển sách?
  Bài 1: 1/8 số cam bằng 1/6 số táo và bằng 26 quả hix đề bài cho hết rồi chỉ việc nhân lên.
  Bài 2: Bài toàn hiểu nôm na là. Số bị chia gấp 9 lần số chia và số bị chia trừ đi 8 gấp 7 lần số chia. Vậy 8 chính là 2 lần số chia.
  Số chia là 4
  Số bị chia là 4 x 9 = 36

  Bài 3: 8 = (số chia + 3)
  Số chia là 5
  Số bị chia là 5 x 9 = 45

  Bài 4: Thương tăng lên hai đơn vị thì số bị chia sẽ tăng lên 2 lần số chia. Hay tăng lên 14.
  Trừ bớt đi số dư 4 ban đầu thì thực sự số bị chia sẽ tăng lên 14 - 4 = 10 đơn vị.

  Bài 5: lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển.
  Nhân lên thôi cái này cũng phải hỏi à
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 120 Bài viết

  • 97 Được cảm ơn

  #163
  Trích dẫn Nguyên văn bởi A-xôn Xem bài viết
  Nhờ các mẹ giải giùm hộ em bài toán: Điền dấu >;<;=.

  70 : (a-5) □ 70:a-70:5
  Theo mình hiểu mục đích của bài này là các thày cô muốn các con hiểu rằng chia một số cho một tổng khác với chia số đó cho từng số hạng của tổng. Đây là kiến thức rất cần cho các con lớp 3 nắm được để tránh nhầm lẫn, do vậy các con chỉ cần tìm được một số a bất kỳ thỏa mãn hai vế của bài toán không bằng nhau là được.
  Đây là khác với phép nhân một số với một tổng mà. Mẹ nó nên xem lại chủ đề của dạng toán sẽ hiểu hơn mục đích ra bài này của Học Mãi.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #164
  Bài 1 và bài 5 mình cũng có cách giải giống bạn nhưng vẫn gửi bài lên hỏi cho chắc ăn. Sợ dạy con sai. Cảm ơn bạn caconboilonton nhé!

  • 1,116 Bài viết

  • 840 Được cảm ơn

  #165
  Trích dẫn Nguyên văn bởi momang30 Xem bài viết
  Bài 1 và bài 5 mình cũng có cách giải giống bạn nhưng vẫn gửi bài lên hỏi cho chắc ăn. Sợ dạy con sai. Cảm ơn bạn caconboilonton nhé!
  Mình vẫn chưa hiểu giải thế nào, hu hu, dốt thế này dạy con sao đc nhỉ

  • 2,015 Bài viết

  • 5,998 Được cảm ơn

  #166

  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #167
  Con đi học mà mẹ cũng phải học đấy khổ ghê cơ. Bài nào không hiểu thì cứ lên đây mà hỏi nhiều phụ huynh giỏi lắm.

  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #168
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ xb Xem bài viết
  Mình vẫn chưa hiểu giải thế nào, hu hu, dốt thế này dạy con sao đc nhỉ
  Tớ làm bài 1 thế này:
  Mẹ bán số quả cam là: 8 x 26 = 208 (quả)
  Mẹ bán số quả táo là: 6 x 26 = 156 (quả)
  Mẹ bán tất cả số cam và táo là: 208 + 156 = 364 (quả)
  Bài 5: Cách giải tương tự giống bài 1
  Mình giải như vậy có chỗ nào sai các mẹ chỉ giùm nhé.

  • 2,703 Bài viết

  • 5,827 Được cảm ơn

  #169
  Trích dẫn Nguyên văn bởi momang30 Xem bài viết
  Tớ làm bài 1 thế này:
  Mẹ bán số quả cam là: 8 x 26 = 208 (quả)
  Mẹ bán số quả táo là: 6 x 26 = 156 (quả)
  Mẹ bán tất cả số cam và táo là: 208 + 156 = 364 (quả)
  Bài 5: Cách giải tương tự giống bài 1
  Mình giải như vậy có chỗ nào sai các mẹ chỉ giùm nhé.
  Nguyên văn bởi momang30 Xem bài viết
  Giải hộ mình mấy bài tập này với. Cảm ơn mọi người!
  Bài 1: Mẹ mang bán cam và táo, biết 1/8 số cam bằng 1/6 số táo và bằng 26 quả. Vậy mẹ đã bán tất cả...... quả cam và táo.

  Bài này tui giảng và giải theo cách lớp 3 như thế này
  Bạn giải thích cho con như sau:
  một phần tám số cam thì bằng một phần sáu số táo. TỨc là nếu số cam chia làm 8 phần và số táo chia làm 6 phần thì một phần (được chia ra ) đó bằng nhau. Do đó ta có sơ đồ cam và táo như sau:
  Cam: I---I---I---I---I---I---I---I---I
  Táo: I---I---I---I---I---I---I

  Giá trị của một phần mà đề baì cho là 26 quả ,
  vậy số cam là : 8 x 26 = ?
  Số táo : 6 x 26 = ??

  Lớp 3 chưa học phân số nên giải thích vậy, chứ làm thì rút gọn hơn.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 49 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  #170
  Nhờ bác thinman và mọi người giảng giùm mình Bài 2 Bài 3. Hai bài này mình vẫn chưa hiểu nên không giảng được cho con. Cảm ơn mọi người nhiều nhé!