Tiểu học

Cách luyện chữ viết cho học sinh tiểu học

Đến trả lời mới nhất
 • 84 Lượt chia sẻ
 • 93.6K Lượt đọc
 • 260 Trả lời

49 Người đang theo dõi

  • 1,422 Bài viết

  • 114 Được cảm ơn

  #71
  Mình cũng đang tranh thủ hè rèn lại chữ cho thằng bé nhà mình. Cảm ơn cả nhà
  vì những thông tin hữu ích nha.
  Thu mộng quá tự Hồ chạm tới
  Đã tan trong nỗi nhớ dịu êm
  Anh thực đây hay là ảo giác
  Em loay hoay hồi hộp kiếm tìm

  • 1,454 Bài viết

  • 53 Được cảm ơn

  #72
  Trích dẫn Nguyên văn bởi binboomyeu Xem bài viết
  Trước đây em có post rồi nhưng chả nhớ nằm đâu, pót lại chị manh về cho cháu làm , hy vọng giúp cháu nhớ chút đỉnh
  1- Điền ng hay ngh:

  -…..ã ba, -…....é ọ, - ..…ô .….ê, -…….ệ sĩ, - ru ......ủ,
  -……ủ gà …….ủ gật, -........ửi mùi, - cá ........ừ, .-.......i .......ờ,
  -…………. ỉ hè, ………..õ nhỏ, -……ôn …….ữ,
  -vấp …………..ã, -…...ệ nhân, -..….ĩ ngợi, - bác ...a, - tình .....ĩa
  -……à voi, - nhà …… ói, -…..ày hội

  2- Điền s hay x:

  -.....e cộ, - lo ....ợ,- con ....ố,- làng ....ã, -....ù .....ì, -củ .....ả, -lịch .....ử,
  - đầm .....en, -.....ẻ gỗ, - thị ....ã, - bình hoa ....ứ, - cửa .....ổ, - quả ....u ...u,
  - võ ....ĩ, - .....oi gương, - tại ....ao, - ngủ ......ay, - ....ản ....uất, ,- ....e chỉ
  - .....ung .....ướng, - chim .....ẽ, - buổi ....áng, - ....ợ sệt, - xúm ......ít,
  - quả ......ung , -......ung phong ,- giọt .....ương, -.....ương sườn,
  - giấy khai .....inh , ......inh xắn, -ngôi ......ao , -.....ao xuyến, - cây .....oan,
  - thổi .....áo , - chim ....ơn ca, -......ô nước,- quả ......ung, - màu .........anh ,
  -.....âu kim, - gói .....ôi, - dòng ......ông ,- hoa ......en,-......òe đuôi ,
  - nước .........ôi, -.....ạch .....ẽ - ngày ......ưa, - vui .....ướng ,-.....ợi dây.
  -.....ay ...ưa, - ngủ .........ay, -......a tít, - trước ......au, - .....ấu .....í ,
  -......ù lông, -......ao hỏa,- con .......âu ,-......on môi, - đúng ....ai,
  -......a mạc ,-......ân chơi, - số ......áu, - tròn .....oe ,- thợ ......ây,
  - nước .....uối,-......um họp, - tại .........ao, - quả .......oài, - đúng ......ai, -......ây nhà,- .....ản .....uất,-.....inh đẹp, - đèn .........áng ,- .....ưa kia,
  - ...ô chậu ,......a .....ôi, - .....inh hoạt , - lên ....uống,- lịch ......ự,
  -.....ay rượu, - đáp ......ố, - mua .......ắm,


  3- Điền ch hay tr:

  -.........ỗ ở, - nhà .......ẻ, - cá .......ê,- con .....ăn, - họp ......ợ, - .........ị gái,
  - ........ú ý, -.......í nhớ, - .......à .......anh, - .....i kỷ,- tạm ......ú, -........ò ......ơi, - .....ường học, - đường .......éo, - hỗ .........ợ, - màu ...ắng,
  - vầng .....ăng, - .....ái .....anh,- .....anh đua,- con ......ai, -.....ầu cau,
  - ......ường học,- buổi ..... iều, - .....ạm xá, - con dã .....àng,- mây ......ôi
  - áo ......ắng, - mây .......ôi,- bầu .........ời,- con .......âu, - câu ......uyện
  - quả .......anh ,- .....ồng cây, - kể ......uyện, -......ận mưa rào,
  - quyển ......uyện,- đỏ .......ói ,-.........ào hỏi,- bàn .......ân,- vợ .........ồng,
  - bát .........áo,- cái .......ậu, - nước ......ong, - cô .........ú,- sân .........ơi ,
  -.......ước sau,- cái ......ổi,- ......ải đầu, - chói ......ang, -......ang sách ,
  - cây ........e ,- mái .......e , -......ải thảm,- con .....ai,- cái .......ai,
  - bóng ......uyền ,-.....uyền hình

  4- Điền d, r hay gi:
  -......a .......ê, - thăm .......ò, -.....ã .......ò, lí .....o, -....ủ ....ê, - cụ .....à,
  - vâng ...ạ, -nhảy ....ây, - ....ị ứng, - .......ung rinh, - .....ảng bài, - con ....án,
  -cô ....áo, -.....ũng cảm, -hướng ...ẫn,-......ờ học , -con ....ế mèn,- ......ẻ lau, -....õ .....àng, -......ỏ cá, -.....ạy .....ỗ, -.....ành mạch, -.....ộn ......ịp,
  - .....ới thiệu, - con .....ã tràng, - ....u lịch, - Thánh .....óng, - con .......ùa ,
  - .....ó thổi ,- dồi ......ào ,- rì .......ào , - hàng .....ào, -.....ung chuyển,
  -.......àu đẹp,-.......úp đỡ,- đỏ .......ực,- .......ữ nhà ,- đi ......a đi vào,
  - .......ã gạo,- mưa .........ơi,- cặp .......a,- thầy ......áo,- .......a đình,
  -truyện ......ân ......an, ,- con .......ê,- ve kêu ......âm .....an, - mừng ......ỡ
  - sức khỏe .....ồi ......ào, - đôi .........ày,- ca ......ao, - con .....ao,- ......ó thổi ,
  -......àu nghèo,- .........ạy học,- lá ......ụng, - con ......án, - khô ......áo,
  - .....ao thông,- bán hàng ....ong,- .......ơi ......ụng,-.....ạo phố, -......ẫn đường
  - hàng ......ào,- .......ụi mắt, - tờ ......ấy,- .........a bò,- ......ắt tay,
  -.....ịu .....àng, -hình ......ung,-cá ......ô,- -.....ầu mỡ,- .......u ngủ,
  - ......au muống,- nhà ......àu,- buồn .......ầu,-......un .....ẩy,- kì .....iệu,-
  kinh .........ị,- chai .....ượu, - ......ơi vãi,- ......ây điện, -cô ....âu chú ......ể

  5 - Điền g hay gh:
  -......ế ....ỗ, -.....ồ .....ề, -.....õ mõ, - phở ....à,-......i nhớ, - nhà .....a.
  - .......óp phần,- ngủ ....ật, - .....an dạ, - ....ép vần, - thương ......ét,
  - củ ......ừng, - chiếc .......e,- .....anh tỵ, - xa .....ần


  6- Điền k hay c:
  -.....ì ....ọ, -......á kho, -....ủ khoai, -....ể chuyện,- trái .....au, - lá .....ờ,
  -.......ười vui,- nhổ ......ỏ, - xe ....ộ, -....ủ lạc, -.....í tên, -.....ô giáo,
  -thước ....ẻ, -....á thu, - qua .....ầu, - rau .....ần, -....on voi, - máy ....ày,
  - ...ả nhà, -.....ối xay, - phố .....ổ, - giữ ......ửa

  7- Điền l hay n:
  - .......ễ hội,- .....ề nếp ,-......ổi tiếng , - lụt .......ội, - số .....ượng ,
  -....ướng bánh,- triền .....úi ,- .....úi húi ,- công ......ao , -.....àng xóm ,
  -.....àng tiên ,- vắng ....ặng , - vác ......ặng, -.....ụ hoa ,-......òng mẹ,
  -.......ao động,-hoa ......an , -.....àng công chúa,- mặt .......ạ,- quả .......ê
  - sáng ....ong ......anh,- ẩn .......ấp,- hiền ......ành, - ......ễ phép,
  - núi .......ở, - ăn .......o ,-.....ấu cơm, -hoa ......ở ,-chim hót .....íu .....o,
  - ......àm việc,-......o sợ,- con ......ợn,- .....eo ....úi, -.....ò xo,- thứ .....ăm.
  -.....ói chuyện,- số .....ăm,- .....ên xuống,- chuyện ......ạ,- .....ao xao,
  -......au chùi ,- màu ......âu ,-.......á cây,- khôn .....ớn,- ......úi đồi ,

  8- Điền c, k, qu:
  - cái ......ìm, - con .........ò ,-.......ể chuyện,- .....éo .....o ,-.....im khâu,
  -.....ao ....ều,- thước ......ẻ,- con ......ua,- ......ổ .......ính,- quả .......ầu,
  - chim bồ .......âu,- ......ăn .........eo,- .........ần áo ,- thanh ......iếm,
  - ......uống ......ýt, - ....o ......ắp ,-.......en thuộc,- ......ấp .......ứu,
  -......âu ......á,-......ính gửi,- .......ế bên,- ....éo ......ưa,-.....uối ......ùng,
  - .....ánh .......ửa,- tổ .....ốc,-.......ốc nước,- .....uyên góp,- vinh .......ang,
  - cái ......ạt,- hạt ......ườm,- cái .....uốc,- ......à .......ê ,-quả ......uýt
  - làm ......en
  Cảm ơn bạn rất nhiều. cái này bổ ích quá:Rose:

  • 352 Bài viết

  • 144 Được cảm ơn

  #73
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Stream Vân Anh Xem bài viết
  Bạn ơi, cô giáo dạy cháu bỏ dấu ngay chữ A là không đúng rồi. Thường vần có hai âm (ví dụ vần "ưa") thì âm chính là âm "ư". Như vậy phải bỏ dấu dưới âm chính tức là dưới chữ "Ư".
  Tuy nhiên cũng có vài trường hợp phải bỏ dấu ở âm thứ 2. Ví dụ: oa (bỏ dấu trên chữ "A"), uy (bỏ dấu trên chữ "Y")
  Mẹ Vân Anh nói về trường hợp đánh dấu thanh như trên là ok rồi, nhưng mình bổ sung thêm như thế này:
  - Vần "ưa" không phải âm chính là "ư" đâu, âm chính chính là "ưa" đấy.
  Nói chung cái này nó động chạm đến kiến thức chuyên môn nên mình hơi nghí ngoáy một tí
  - Các nguyên âm đơn trong tiếng Việt là: i, u, ư, e, ê, o, ô, ơ....
  Nguyên âm đôi: uô, ua, ưa, ươ, iê, yê, ia
  Cách đánh dấu thanh
  Dấu thanh chỉ được đặt trên hoặc dưới chữ ghi nguyên âm (âm chính), không đặt giữa hai chữ cái. Trường hợp âm chính là nguyên âm đôi, vị trí của dấu thanh sẽ được xác định tùy thuộc vào việc âm tiết, có âm cuối hay không.
  - Nếu âm tiết không có âm cuối vần thì dấu thanh được đặt ở trên hoặc dưới con chữ thứ nhất của nguyên âm đôi.
  Ví dụ: mía, lúa, lụa, sứa, cửa…
  - Nếu âm tiết có âm cuối vần thì dấu thanh được đặt ở trên hoặc dưới con chữ thứ hai của nguyên âm đôi.
  Ví dụ: khướu, nướng, uống, luộc, yểng, viết…

  Cách đánh dấu phụ:
  - Dấu phụ ở các chữ cái ă, â, ê, ô đặt ở vị trí phía trên đầu các chữ cái. Điểm cao nhất của dấu không qua 1/3 đơn vị chữ, điểm thấp nhất của dấu không chạm vào đầu phần nét cơ bản của các chữ cái, chiều ngang của dấu bằng 1/3 đơn vị chữ.
  - Dấu phụ của chữ ư, ơ là một dấu như hình lưỡi câu đặt hơi nghiêng về phía bên phải của thân chữ, độ cao không quá 1/3 đơn vị chữ. ở chữ ư, điểm dừng bút của nét phụ chạm vào đầu của nét móc thứ hai; ở chữ ơ, điểm dừng bút của nét phụ chạm vào điểm dừng bút của nét cong kín.
  Ngày mai trời sẽ sáng phải không ???:Rose::Rose:
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 352 Bài viết

  • 144 Được cảm ơn

  #74
  Trích dẫn Nguyên văn bởi huecapetown Xem bài viết
  Topic này hay quá, cảm ơn cô giáo SG và cô giáo HN đã bớt chút thời gian vào chia sẻ với các phụ huynh có con sắp và đang học tiểu học, bé nhà mình năm nay đi học lớp 1, hiện giờ đang học luyện chữ ở nhà một cô giáo gần nhà, chữ viết của bé cô giáo chấm chỉ được 7 điểm là cao nhất, còn thường là 5-6 điểm, cá biệt có cả điểm 3,4 mình lo quá, ngoài bài viết ở lớp, cô còn cho bài về nhà luyện viết nhưng mà đúng là con học mẹ cũng học theo :Thinking: Cháu nhà mình thuận tay trái nên giống như trang trước có bạn nói có một số chữ con toàn viết ngược, con gái mình hay viết số 1 và số 3 ngược, hy vọng viết nhiều cháu sẽ quen tay. Bài đọc cô giáo cho về nhà luyện âm, đánh vần cháu rất lười đọc, toàn mẹ phải giục và dạy đọc ( bắt buộc) , có chữ R là cháu ko đọc được thành '' rờ'' mà cứ đọc thành chữ '' lờ'', 2 cô có cao kiến gì ko? Cháu bị sún, đang thay răng, mình cũng nghĩ có thể do hàm răng ko hoàn chỉnh nên cháu phát âm sai chăng. Mình dạy cháu đọc một số tiếng Anh đơn giản ví dụ như hungry có chữ r là cháu ko đọc chuẩn được. Ko biết khi thay xong răng vĩnh viễn thì cháu có cải thiện được cách đọc ko hay là do uốn lưỡi ko đúng cách.
  - Chị thống kê những chữ bé hay đọc sai đi, em thử đưa cho chị một vài gợi ý.
  Ví dụ: với hai chữ L và R.
  Thực ra về bản chất ngữ âm hai chữ này vị trí đặt lưỡi khi phát âm gần tương đương (vòm lợi) nhưng tốc độ hơi phát ra khác nhau. Với chữ L chị cho bé đặt lưỡi lên vòm miệng (cong lưỡi lên như mình thường nói) rồi sau đó yêu cầu bé đẩy hơi và lưỡi ra thật nhanh. Còn với chữ R, bé cũng phải đặt lưỡi lên vòm miệng nhưng yêu cầu bé đẩy hơi ra từ từ.
  Thực chất để rèn các bé nói ngọng không khó lắm đâu các mẹ ạ. Các mẹ cũng đừng đổ tội cho bé thay răng mà phát âm không chuẩn. Vì chỉ có một vài con chữ khi phát âm mới cần đến sự "tham gia" của răng thôi, ví dụ: v, t, th, . Các mẹ chỉ cần để ý một tí là dạy con ok ngay.

  - Về việc bé viết ngược thì quá bình thường, hầu như bé nào mới đi học cũng viết ngược hết, các số và một số chữ nữa. Đó là do tư duy của bé còn non, chưa thể nhớ hết được. Một thời gian sau tự khắc cháu sẽ nhớ.
  Ngày mai trời sẽ sáng phải không ???:Rose::Rose:

  • 6 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #75
  Bé con nhà tôi đang học lớp 2 và gặp vấn đề về tốc độ viết trong lớp, nếu viết cẩn thận& đẹp thì rất chậm, nếu viết nhanh thì chữ xấu. Các bác nào có phương pháp nào giúp trẻ viết nhanh, ổn định hơn xin chỉ dẫn giúp tôi

  Mr Đăng - Tel :0983.564.701
  Mail : dangpkh@gmail.com

  • 256 Bài viết

  • 277 Được cảm ơn

  #76
  Trích dẫn Nguyên văn bởi MeInbo Xem bài viết
  Chào mọi người, cho mình tham gia với nhé. Mình cũng là giáo viên chuyên dạy lớp 1 đây. Mình ở HN, Stream VA ở SG phải không? Bắt tay nhé! Mình cũng rất tâm huyết với chuyện rèn chữ cho hs, năm nào cũng có hs đi thi quận với tp đấy. khoe tí, hi hi
  Mình cũng hay yêu cầu cao về đồ dùng học tập lắm. Cả lớp lúc nào cũng phải thống nhất, PH nào mà mua sai loại là bị trả lại ngay. Bị mang tiếng khó tính nhưng không thế thì các bé không viết đẹp được. hì
  - Vở: các mẹ mua cho con vở Hồng Hà 4 li, 6 sao là tốt nhất, mã số là 0509 thì phải (không sure lắm nhưng lại không có quyển nào ở đây để xem lại) Loại này giấy trắng, dày dặn, sau này có chuyển sang bút mực viết cũng không nhòe đâu. Nhưng các mẹ chú ý vì vở HH chất lượng giấy không đều đâu nhé, chọn quyển nào mặt giấy trơn láng nhé, mặt giấy mà sờn xốp là bị nhòe đấy
  - Bút chì: mình thì lại thích cho hs viết bút loại HB của Tiệp hoặc của Đức hơn. Mình thấy 2B vẫn hơi đậm. Nhưng thực ra dùng bút chì loại nào hợp lý mình cũng điều chỉnh tùy vào hs, có bé tay yếu viết nhẹ thì chuyển sang 2B, có bé khỏe viết ấn, dùng HB của Tiệp vẫn đậm thì lại chuyển sang HB của Pháp màu xanh lá cây ý. Nhưng các mẹ đừng mua bút của HH và Thiên Long nhé, được cái rẻ nhưng chì mủn, viết rít lắm, lại bẩn nữa.
  - Tẩy: mình thì mình chẳng bao giờ cho bọn trẻ con dùng tẩy cả, họp PH còn phải quán triệt PH không mua cho con tẩy và bút có đầu tẩy. Trong lớp thì chỉ có cô giáo được cầm tẩy thôi. Thường thì mình đi quanh lớp tẩy cho các bé nhưng khi tẩy thì phải chỉ cho bé biết bé viết sai chỗ nào, to quá, cao quá hoặc lưng chữ chưa thẳng... Mình quan niệm phải biết sai thì mới biết đúng, nếu bé nhận ra chỗ sai rồi thì khi viết lại sẽ không mắc lỗi đó nữa, dần dần viết sẽ đẹp lên. Mà mỗi bé chỉ được tẩy vài lần thôi, phải giới hạn như vậy để bé cố gắng. Nếu cho bé tự tẩy thì bé sẽ nảy sinh tư tưởng cứ viết thoải mái, sai sẽ có cục tẩy đây rồi, lâu ngày là viết ẩu đấy. Hơn nữa tẩy nhiều làm bé viết chậm hơn các bạn và nhất định là vở bé sẽ bẩn, có khi còn rách nữa, vì bé vụng mà, tẩy thô bạo lắm.
  Phù, mới có 3 mục mà đã thấy hết hơi rồi. Thôi để hôm nào mình trao đổi tiếp về bút mực, cách cầm bút, luyện viết chữ hoa và luyện viết chữ nhỏ nữa nhé. Túm lại, để bé viết đẹp được là cả một sự kì công của cô giáo, sự khổ luyện của bé và sự sát sao của bố mẹ đấy. Nhưng viết đẹp và rèn được tính cẩn thận cho bé thì còn gì bằng phải không các mẹ? :Smiling:
  Cho mình hỏi ngớ ngẩn tý. Cháu mình mới nhờ mua bút máy mài ngòi để viết chữ đẹp. Mua xong, nó lại bảo ko phải loại ở lớp cô cháu bảo :Laughing:

  Câu hỏi ngớ ngẩn của mình là, vụ chữ đẹp là do chương trình của Bộ yêu cầu hay là nhà trường tự thi đua hả các mẹ?

  Tớ thấy món rèn chữ đẹp nên coi như môn ngoại khóa thôi, như vẽ tranh hay tập múa ấy chứ. Làm sao mà cả lớp viết nét chữ giống nhau, đồ dùng học tập cũng giống nhau thì hóa ra trại lính à? Chẳng trách khi chúng nó lớn tí nữa thì lại bảo không có tính độc lập sáng tạo.

  Các cô mà thấy các con chỉ chịu khó viết cho ra chữ mà không có mẫu đẹp thì có trách phạt gì không? Tớ hỏi thật vì tớ không muốn con tớ đàu tư quá nhiều thời gian vào cái vụ chữ đẹp.
  Hàm lượng Canxi ở sữa Enfa 3 được kiểm nghiệm cao hơn từ 1,5 đến 3 lần mức hãng công bố liệu có dẫn đến nguy cơ về sức khỏe cho trẻ dùng lâu dài? Nhà sản xuất ko đưa ra câu trả lời. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp. Tại đây !:Crying:

  Nhà sản xuất đòi kiện khách hàng vì đã dám thắc mắc đến chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng nổi giận. Tại đây!

  Điều cuối cùng tớ muốn nói là gian dối với đồ ăn của con trẻ là một tội ác, tớ không tha thứ (@hathuong)

  • 600 Bài viết

  • 747 Được cảm ơn

  #77
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mimingoan Xem bài viết
  Cho mình hỏi ngớ ngẩn tý. Cháu mình mới nhờ mua bút máy mài ngòi để viết chữ đẹp. Mua xong, nó lại bảo ko phải loại ở lớp cô cháu bảo :Laughing:

  Câu hỏi ngớ ngẩn của mình là, vụ chữ đẹp là do chương trình của Bộ yêu cầu hay là nhà trường tự thi đua hả các mẹ?

  Tớ thấy món rèn chữ đẹp nên coi như môn ngoại khóa thôi, như vẽ tranh hay tập múa ấy chứ. Làm sao mà cả lớp viết nét chữ giống nhau, đồ dùng học tập cũng giống nhau thì hóa ra trại lính à? Chẳng trách khi chúng nó lớn tí nữa thì lại bảo không có tính độc lập sáng tạo.

  Các cô mà thấy các con chỉ chịu khó viết cho ra chữ mà không có mẫu đẹp thì có trách phạt gì không? Tớ hỏi thật vì tớ không muốn con tớ đàu tư quá nhiều thời gian vào cái vụ chữ đẹp.
  Mình trả lời mẹ nó nhé.
  Chữ đẹp là do chương trình của bộ. Các tiết học vần, các tiết tập viết (nghĩa là hầu hết các tiết tiếng việt ở lớp 1) đều có nội dung tập viết, nghĩa là tập để viết được đúng, nhanh, sau đó đến yêu cầu đẹp. Tức là đẹp là yêu cầu nâng cao. Đúng như mẹ nó nói, viết đẹp cũng có một phần là do năng khiếu, nhưng phần lớn là do luyện tập (nhưng không phải khổ luyện, luyện tập vừa sức với trẻ).
  Đồ dùng mới chỉ có vở và bút chì giống nhau thì chưa thể trở thành trại lính được. Các bé vẫn còn nhiều thứ để khẳng định cá tính và sở thích của bản thân mình như hộp bút, cặp sách, thước kẻ... Thậm chí tính cách của từng bé còn được thể hiện ở cách giữ gìn sách vở, cách bày biện, sắp xếp ngăn bàn, kể các chữ viết, dù có học cùng một cô, viết theo cùng một mẫu chữ nhưng nét chữ của mỗi bé vẫn có sự khác nhau, nét chữ con trai thường rắn rỏi trong khi nét chữ con gái thì mềm mại, bạn điềm đạm chữ nét chữ sẽ khác với bạn tính bộp chộp vô tư. Đó là chưa kể đến việc nếu không được phổ biến, bố mẹ sẽ mua cho con loại bút 4B viết rất đậm, hoặc vở 5 ô li trong khi cô giáo hướng dẫn theo vở 4 ô li. Chắc bé con nhà mẹ nó chưa đi học, nếu không mẹ nó sẽ hiểu tâm trạng của phụ huynh khi đứng trước hàng chục loại vở ô li mà không biết nên chọn loại nào.Còn vụ "tính độc lập sáng tạo" có phải do tập viết mà mất đi hay không thì...mình sẽ theo dõi trao đổi tiếp với mẹ nó nhé :Smiling:
  Thầy cô mà thấy học sinh viết ẩu, xấu, nhưng bố mẹ và bản thân bé vẫn happy với kết quả đó thì...chẳng sao cả bạn ạ, chỉ cần bạn trao đổi với cô về quan niệm và yêu cầu của bạn thì chẳng cô nào một mực bắt ép đâu.

  • 126 Bài viết

  • 23 Được cảm ơn

  #78
  Topic này hay quá!

  • 271 Bài viết

  • 321 Được cảm ơn

  #79
  Trích dẫn Nguyên văn bởi ngo_nhu_giac_mo11 Xem bài viết
  Em la sinh vien su pham, khoa giao duc tieu hoc luon. Em cung da di hoc mot lop viet chu dep, tuy giao vien va nha truong khong he bat buoc hoc sinh phai viet y chang mau chu chuan cua Bo Giao Duc, nhung giao vien thuong ren cho hoc sinh viet chu ngay ngan, ro rang, giu tap vo sach se, co nhu the se ren duoc cho be tinh can than. Chu neu viet dung mau chu cua Bo Giao Duc thi chi co mot so Giao vien viet duoc thoi, chu khong phai bat ki Giao vien nao cung viet dung chuan, va hoc sinh thi lai cang rat it. Cac be co the viet ro, viet dep, nhung khong the nao viet chuan.
  Em di day them, thay Giao vien chu nhiem cua be hoc sinh em dang kem, viet chu kha xau, mac du la giao vien dang day mot truong quoc te co tieng.
  Doi voi nhung be viet cham, phu huynh nen dua yeu cau ve thoi gian cho be de be hoan thanh mot bai tap viet o nha, vi du : viet mot bai chinh ta gom 4 cau tho trong vong 10 phut. De truoc mat be 1 chiec dong ho. Nhu the be co the tu dieu chinh toc do viet bai.
  Bạn ơi, cái chỗ đỏ đỏ ý mà. Mình ko hiểu sao bạn lại nghĩ thế nhỉ. Hay tại bạn mới chỉ là sv, chưa đi dạy nên bạn nghĩ thế. Mình ko nói đến tất cả GV nhưng riêng GV lớp 1 nếu chữ viết ko chuẩn theo đúng mẫu chữ của BGD thì làm sao dạy các bé viết đc nhỉ. Chữ viết đương nhiên phải đúng trước ( đúng về độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các con chữ, điểm đặt bút, điểm dừng bút - mà những cái này là theo chữ viết chuẩn của BGD ). Chữ có viết đúng thì mới đẹp được chứ nhỉ?
  Đó là ý kiến của mình, ko biết có ai đồng tình ko?


  • 600 Bài viết

  • 747 Được cảm ơn

  #80
  Mình đồng ý với bạn. Giáo viên lớp 1 trường mình được chọn rất kĩ và chữ viết, như lời của phụ huynh, thì y như chữ in. Giáo viên các lớp lớn có thể chữ không chuẩn như vậy nhưng cũng phải ngay ngắn và đẹp tương đối.