Các mẹ ơi có mẹ nào biết cô giáo dạy trẻ chậm nói tốt, có tâm ở khu thanh Xuân không. Mẹ Hà giới thiệu cho mình cô Thơm nhưng tận lạc long quân, mình sợ đi xa liên tục bé mệt mất.