Theo em các mẹ không nên cho con ngôísơm bé đầu nhà em chưa cokính nghiêm 3 th cho ngồi xe đẩy tựa vào gối, 5th cho ngồi xe tập đi giờ cháu 4 tuổi sờ đốt sống lưng hơi nhô lên, chắc tác hại của việc cho ngồi sớm quá, giờ bé thứ 2 em mặc kệ 3th biết lẫy, 3,5th bắt đầu nhú 2 răng,6,5th mọc 4 răng rồi, biết choài khắp giừơng, đang co chân tập bò, chưa biết ngồi, e nghĩ đến lúc các con sẽ ngồi hết thôi các mẹ đừng lo