Các mẹ có ai cho bé học trường Huỳnh Văn Chính quận Tân Phú vui lòng cho mình chút thông tin với ạ.
Ví dụ như: Giáo viên, cơ sở vật chất, và chất lượng dạy học.
Tks các mẹ nhiều