lôi topic lên hỏi các mẹ chút khu Minh Khai nhà mình ngoài Maple Bear còn trường quốc tế nào khác không, hic, giá bên Maple Bear mẹ cháu kham không nổi, hic