Thương con quá, trời thế này mà lại bị ở miệng thế con ăn có khó không chị? Chắc là xót lắm. Mong con chóng khỏe và ngoan nhé!