cunhip ơi cái nhà nhỏ nhìn xinh quá, như nhà dành cho lũ trẻ trong truyện cổ tích vậy.
Tháng này không dám gieo cải bẹ xanh vì nóng và cũng không đủ nước tưới sợ chúng mỏng manh rồi ra hoa.