chị có thể đang hình sản phẩm lên e hướng dẫn cách dùng và công dụng của dòng sản phẩm đấy cho chị. nếu
chị ko có hướng dẫn bằng tiếng việt
comment by WTT mobile view