Em cg muốn mua 1 bộ chăn ga gối mà phân vân chưa biết mua đâu. Các chị vào chia sẻ đi ạ. 😋😋

💖💖💖💖