Chức năng hẹn giờ dùng thế nào các bác nhỉ? Nó hẹn sau bn tiếng thì nấu (đếm ngược) hay là đến giờ thì nấu ạ?