Không có ai chặt chém đâu bạn ơi. Thuận mua vừa bán mà, ai mua họ cũng bán giá như nhau hà.