Được hết ^^! Người mới bắt đầu thuờng chọn tầm 200W để không bị quá độ trace...