Đang muốn đi nối tóc, mà đọc bài xong phải suy nghĩ tiếp. Thảo Tây thấy pr nhiều quá mà không thấy ai phản hồi cho mình đọc hết ...