Mọi người cho e hỏi. Trên thị trường bán 2 loại đậu đỏ. Loại hạt to và loại hạt nhỏ? Mình dùng loại nào ah? Loại hạt nhỏ mọi người có biết ở đâu bán k ah? E ở ngoài hà nội