Vân Dung mỗi khi được lên sân khấu là diễn như con điên