Các mẹ ơi cho em hỏi có bài hat nào về taxi mà danh cho thiếu nhi không? Cu cậu nhà minh di hoc về cu hat "taxi taxi mời anh lên xe, ô hay ô hay hết xăng". Mình tìm mà không ra