Gần đây trên Youtube xuất hiện một liên khúc hát tặng vợ nhân ngày 8/3 mang tên “Vợ, yêu và sợ” của Cáp Anh Tài đã gây xôn xao cộng đồng