mod đăng bài công khai thế này, không lẽ " lộ trình" đã sắp hoàn thành?

Đổi tiền là cả 1 lộ trình dài, cần có kế hoạch cụ thể chứ có phải cứ thích là đổi, thích là in đâu mà nhiều người tưởng như ra chợ mua mớ rau, mớ cá!