Em đang định mua miếng đất dịch vụ nhưng không biết lấy các mẫu giấy tờ này ở đâu. Anh chị nào có cho em xin với nhé!

  1. Xin mẫu giấy uỷ quyền và -
  2. Đơn xin giao lại quyền sử dụng đất dịch vụ của gia đình cần bán -
  3. Đơn xin xác nhận của gia đình cần bán về diện tích đất dịch vụ