Thơ tặng chồng tui!

T&V

T&V

Thành viên 11 năm trước
Đôi khi stress vì các ông chồng, tức mình đọc cho đoạn thơ này, ô ấy nghe xong cũng buồn cười, xả stress.
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Nửa trái tim tôi để dành lại đó
Nếu mai sau anh gây nhiều sóng gió
Nửa trái tim tôi làm lại cuộc đời
Các ông cứ tinh vi xem, mình cũng chẳng sợ nhỉ?
Hãy xem đây! :Laughing: