Mọi người ơi có mẹ nào biết thầy nào giãi ngãi cao tay không ạ mà làm ngãu hoặc nuôi ngãi càng tốt ạ mẹ nào biết chỉ em với em cảm ơn ạ .... tuyệt đối không đi hại người nhé các mẹ em cảm ơn ạ !!!