Nhạc - Phim

Những bài hát thiếu nhi tiếng Anh (Flash & MP3)

Đến trả lời mới nhất
 • 6 Lượt chia sẻ
 • 195K Lượt đọc
 • 22 Trả lời

7 Người đang theo dõi

 • Trang 1/3

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 3
  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #1
  1. ABC Song (Flash)
  2. Five Little Ducks (Flash)
  3.
  The Bus (Flash)
  4. Colors [4] (Flash)
  5.
  Cottage In The Forest Had A Window (Flash)
  6.
  Down By The Station [3] (Flash)
  7. Bingo [1] (Flash)
  8.
  A Big Wind Blows (Flash)
  9.
  Grandfather Clock (Flash)
  10.
  Hello Song (Flash)


  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #2
  1. Clementine - Đội Sơn Ca Q1 (MP3)

  Lời bài hát :


  Tên bài hát : Clementine
  Trình bày : Đội Sơn Ca Quận 1

  In a cavern, in a canyon

  Excavating for a mine
  Lived a miner forty-niner
  And his daughter, Clementine

  Oh, my darling, oh, my darling
  Oh, my darling Clementine
  You are lost and gone forever
  Dreadful sorry, Clementine

  Light she was and like a fairy
  And her shoes were number nine
  Herring boxes without topses
  Sandals were for Clementine

  Oh, my darling, oh, my darling
  Oh, my darling Clementine
  You are lost and gone forever
  Dreadful sorry, Clementine  Lời Việt

  Nơi hang sâu này, trên non cao này
  Mỏ vàng kia có dân di cư.
  Và trong xóm đó, có một gia đình
  Đẻ gái xinh là Clê Măng Tai...

  ĐIỆP KHÚC:

  Ôi em yêu kiều ! Ôi em yêu kiều !
  Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai !
  Em đã khuất núi
  Em đã qua đời
  Buồn gớm ghê rồi ! Clê Măng Tai !
  . . . . .
  Trông em huy hoàng như tiên trên trần
  Làn tóc sáng với đôi chân... thon !
  Giầy cao, ống mới ôm cổ chân dài
  Giầy rất oai của Clê Măng Tai.
  . . . . .
  Ra nơi sông đầy, em đi chăn bầy
  Bầy gia súc, sáng sớm em đi
  Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giầy
  Chìm xuống sông rồi Clê Măng Tai.
  . . . . .
  Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài
  Nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi
  Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội
  Đành mất em rồi Clê Măng Tai.
  . . . . . .
  Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường
  Nở to tướng cuốn dưới gác chuông
  Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng
  Bởi nắm xương nàng Clê Măng Tai.

  Chỉnh sửa lần cuối bởi littlekitten; 01/02/2009 vào lúc 04:20 PM.
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #3
  2. Rock A Bye Baby (MP3)

  Lời bài hát:

  Rock-a-bye baby, in the treetop
  When the wind blows, the cradle will rock
  When the bough breaks, the cradle will fall
  And down will come baby, cradle and all


  Rock-a-bye baby, in the treetop
  When the wind blows, the cradle will rock
  When the bough breaks, the cradle will fall
  And down will come baby, cradle and all

  3. You Are My Sunshine (MP3)

  Lời bài hát:

  You are my sunshine, my only sunshine
  You make me happy when skies are gray
  You'll never know dear, how much I love you
  Please don't take my sunshine away


  You are my sunshine, my only sunshine
  You make me happy when skies are gray
  You'll never know dear, how much I love you
  Please don't take my sunshine away


  You are my sunshine, my only sunshine
  You make me happy when skies are gray
  You'll never know dear, how much I love you
  Please don't take my sunshine away


  You are my sunshine, my only sunshine
  You make me happy when skies are gray
  You'll never know dear, how much I love you
  Please don't take my sunshine away  Chỉnh sửa lần cuối bởi littlekitten; 01/02/2009 vào lúc 04:33 PM.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #4
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #5  Lời bài hát :


  Row, row, row your boat,
  Gently down the stream.
  Merrily, merrily, merrily, merrily,
  Life is but a dream.

  Row, row, row your boat,
  Gently down the stream.
  Merrily, merrily, merrily, merrily,
  Life is but a dream.

  Row, row, row your boat,
  Gently down the stream.
  Merrily, merrily, merrily, merrily,
  Life is but a dream.
  ===================


  Lời bài hát :


  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are.

  Up above the world so high,

  Like a diamond in the sky.

  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are!

  When the blazing sun is gone,

  When he nothing shines upon,

  Then you show your little light,

  Twinkle, twinkle, all the night.

  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are!

  As your bright and tiny spark

  Lights the traveler in the dark,

  Through I know not what you are,

  Twinkle, twinkle, little star.

  Twinkle, twinkle, little star,

  How I wonder what you are!

  ========================


  Lời bài hát :

  Three blind mice,
  Three blind mice
  See how they run,
  See how they run!

  They all ran after
  The farmer's wife
  She cut off their tails
  With a carving knife
  Did you ever see
  Such a sight in your life
  As three blind mice?

  (Can also be sung as a round)

  Three blind mice,
  Three blind mice
  See how they run,
  See how they run!

  They all ran after
  The farmer's wife
  She cut off their tails
  With a carving knife
  Did you ever see
  Such a sight in your life
  As three blind mice?

  (Can also be sung as a round)
  Hình đính kèm
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #6
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #7
  7. The Farmer In the Dell(Mp3)

  The Farmer In the Dell Lyrics

  The farmer in the dell
  The farmer in the dell
  Hi-ho, the derry-o
  The farmer in the dell

  The farmer takes a wife
  The farmer takes a wife
  Hi-ho, the derry-o
  The farmer takes a wife

  The wife takes a child
  The wife takes a child
  Hi-ho, the derry-o
  The wife takes a child

  The child takes a nurse
  The child takes a nurse
  Hi-ho, the derry-o
  The child takes a nurse

  The nurse takes a dog
  The nurse takes a dog
  Hi-ho, the derry-o
  The nurse takes a dog

  The dog takes a cat
  The dog takes a cat
  Hi-ho, the derry-o
  The dog takes a cat

  The cat takes a rat
  The cat takes a rat
  Hi-ho, the derry-o
  The cat takes a rat

  The rat takes the cheese
  The rat takes the cheese
  Hi-ho, the derry-o
  The rat takes the cheese

  The cheese stands alone
  The cheese stands alone
  Hi-ho, the derry-o
  The cheese stands alone


  :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smil ing::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling:: Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smili ng::Smiling:

  8. Ten Little Indians (Mp3)

  Ten Little Indians Lyrics

  One little, two little, three little Indians
  Four little, five little, six little Indians
  Seven little, eight little, nine little Indians
  Ten little Indian boys.

  Ten little, nine little, eight little Indians
  Seven little, six little, five little Indians
  Four little, three little, two little Indians
  One little Indian boy.
  One little, two little, three little Indians
  Four little, five little, six little Indians
  Seven little, eight little, nine little Indians
  Ten little Indian boys.

  Ten little, nine little, eight little Indians
  Seven little, six little, five little Indians
  Four little, three little, two little Indians
  One little Indian boy.


  :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smil ing::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling:: Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smili ng::Smiling:

  9. Here we go 'round the mulberry bush (Mp3)

  Here we go 'round the mulberry bush Lyrics

  Here we go ‘round the mulberry bush
  The mulberry bush, the mulberry bush
  Here we go ‘round the mulberry bush
  So early in the morning

  This is the way we wash our hands
  Wash our hands, wash our hands
  This is the way we wash our hands
  So early in the morning


  This is the way we brush our teeth
  Brush our teeth, brush our teeth
  This is the way we brush our teeth
  So early in the morning


  This is the way we comb our hair
  Comb our hair, comb our hair
  This is the way we comb our hair
  So early in the morning


  Here we go ‘round the mulberry bush
  The mulberry bush, the mulberry bush
  Here we go ‘round the mulberry bush
  So early in the morning


  Here we go ‘round the mulberry bush
  The mulberry bush, the mulberry bush
  Here we go ‘round the mulberry bush
  So early in the morning
  ....
  3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #8

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #9
  10. Are You Sleeping (Mp3)

  Are You Sleeping Lyrics


  Are You Sleeping?, Are You Sleeping?
  Brother John! Brother John
  Morning bells are ringing.Morning bells are ringing
  Ding ding dong.Ding ding dong


  Are You Sleeping?, Are You Sleeping?
  Brother John! Brother John
  Morning bells are ringing.Morning bells are ringing
  Ding ding dong.Ding ding dong  11. Do - Re - Mi (Mp3)

  DO - RE - MI Lyrics

  Let's start at the very beginning
  A very good place to start
  When you read you begin with A-B-C
  When you sing you begin with do-re-mi

  Do-re-mi, do-re-mi
  The first three notes just happen to be
  Do-re-mi, do-re-mi

  [Maria:]
  Do-re-mi-fa-so-la-ti
  [spoken]
  Oh let's see if I can make it easy

  Doe, a deer, a female deer
  Ray, a drop of golden sun
  Me, a name I call myself
  Far, a long, long way to run
  Sew, a needle pulling thread
  La, a note to follow So
  Tea, a drink with jam and bread
  That will bring us back to Do (oh-oh-oh)

  [Maria and Children:]

  Doe, a deer, a female deer
  Ray, a drop of golden sun
  Me, a name I call myself
  Far, a long, long way to run
  Sew, a needle pulling thread
  La, a note to follow So
  Tea, a drink with jam and bread
  That will bring us back to Do (oh-oh-oh)

  [Maria:]
  Do-re-mi-fa-so-la-ti-do.
  Do-ti-la-so-fa-mi-re-do.

  [Children:]
  Do-mi-mi-mi-so-so-re-fa-fa-la-ti-ti
  Do-mi-mi-mi-so-so-re-fa-fa-la-ti-ti
  ........

  [Maria and Children:]
  When you know the notes to sing
  You can sing most anything

  Doe, a deer, a female deer
  Ray, a drop of golden sun
  Me, a name I call myself
  Far, a long, long way to run
  Sew, a needle pulling thread
  La, a note to follow So
  Tea, a drink with jam and bread
  That will bring us back to Do
  That will bring us back to Do

  Do-re-mi-fa-so-la-ti-do
  So-do!
  12. Long Long Ago (Mp3)

  Long Long Ago Lyrics

  Tell me the tales that to me were so dear,
  Long, long ago, long, long ago;
  Sing me the songs I delighted to hear,
  Long, long ago, long ago.

  Now you are come all my grief is removed
  Let me forget that so long you have grown
  Let me believe that you love as you loved
  Long, long ago, long ago

  Don't you remember the path where we met
  Long, long ago, long, long ago
  Ah then, you told me you'd never forget
  Long, long ago, long ago

  Then, to all others, my smile you preferred
  Love, when you spoke, gave a charm to each word
  Still my heart treasures the praises I heard
  Long, long ago, long ago

  Tell me the tales that to me were so dear,
  Long, long ago, long, long ago;
  Sing me the songs I delighted to hear,
  Long, long ago, long ago.

  Now you are come all my grief is removed
  Let me forget that so long you have grown
  Let me believe that you love as you loved
  Long, long ago, long ago.
  Chỉnh sửa lần cuối bởi littlekitten; 04/02/2009 vào lúc 11:17 PM.

  • 11 Bài viết

  • 33 Được cảm ơn

  #10

 • Trang 1/3

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • ...
 • 3