k nên lam ban nhé..đá đel anh kim 1 thoi gian phai hết nha...
comment by WTT mobile view