các mẹ cho hỏi tại Hà Nội nếu muốn biết lịch giải trí như các chương trình biểu diễn tại nhà hát lớn, ca nhạc phòng trà, lịch chiếu phim trong tuần trong tháng thì vào đâu để check ạh? Em ở HN mà mù tịt mấy khoản này.

thankss